S1 - S65: Sự Kiện Nạp Tiêu Tuần

TÍCH NẠP

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S65

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
588 Ngọc LB Hoa Hồng *10
Đá Đỏ *10
1080 Ngọc LB Hoa Hồng *15
Huyền Thạch *15
Lì Xì May Mắn *2
Võ Hồn Đan *20
2880 Ngọc LB Hoa Hồng *20
Đá Đỏ *20
Lì Xì May Mắn *3
Võ Hồn Đan *50
4880 Ngọc LB Hoa Hồng *30
Huyền Thạch *25
Lì Xì May Mắn *6
Võ Hồn Đan *80
8880 Ngọc LB Hoa Hồng *50
Đá Đỏ *30
Lì Xì May Mắn *10
Võ Hồn Đan *100
12880 Ngọc LB Hoa Hồng *80
Huyền Thạch *35
Lì Xì May Mắn *12
Võ Hồn Đan *120
16880 Ngọc LB Hoa Hồng *100
Đá Đỏ *40
Mảnh Vạn Năng *30
Đá Triệu Hồi *10
20880 Ngọc LB Hoa Hồng *150
Đá Đỏ *45
Mảnh Vạn Năng *40
Đá Triệu Hồi *10
25880 Ngọc LB Hoa Hồng *200
Huyền Thạch *50

Mảnh Vạn Năng *50
Đá Triệu Hồi *15
30880 Ngọc LB Hoa Hồng *250
Võ hồn Đan *400
Vàng *10000000
Đá Triệu Hồi *15
34880 Ngọc LB Hoa Hồng *300
Hoa Hồng Vàng *40
LB Ngọc *35
Đá Triệu Hồi *20

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 18/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S65

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày quy đổi ít nhất 275 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1
Lì Xì May Mắn *1
Tàn_Cao Binh Thư *20
Mảnh Vạn Năng *5
NGÀY 2
Lì Xì May Mắn *1
Cỏ_Thú Cưỡi Cao *20
Mảnh Vạn Năng *5
NGÀY 3
Lì Xì May Mắn *1
Đá Đỏ *12
Mảnh Vạn Năng *5
NGÀY 4
Lì Xì May Mắn *1
Huyền Thạch *12
Mảnh Vạn Năng *5
NGÀY 5
Lì Xì May Mắn *1
Ngọc *688
Mảnh Vạn Năng *10

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 275 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
QUÀ HÀO HOA Lì Xì May Mắn *2
Túi Thần Tướng III *10
Mảnh Vạn Năng *20

QUÀ NẠP MỘT LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S65

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Mảnh Vạn Năng *3
Hoa Hồng vàng*3
Lì Xì May Mắn *1
618 Ngọc Thuốc thể lực *4
LB Hoa Hồng *2
Lì Xì May Mắn *2
1080 Ngọc Mảnh Vạn Năng *6
LB Hoa Hồng *4
Lì Xì May Mắn *3
2280 Ngọc Thuốc thể lực *8
LB Hoa Hồng *6
Lì Xì May Mắn *6
6980 Ngọc Túi Ngọc *10
LB Hoa Hồng *8
Mảnh Vạn Năng*15
11880 Ngọc Thuốc thể lực *15
LB Hoa Hồng *10
Mảnh Vạn Năng *25
Thẻ Tháng I Mảnh Vạn Năng *2
Hoa Hồng Vàng *1
Ngọc *288
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
Hoa Hồng Vàng *2
Lì Xì May Mắn *2

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S65

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
300 Ngọc Võ Hồn Đan *10
Khóa Thần Binh *5
Huyền Thạch *2
Đá Đỏ *2
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *20
Khóa Thần Binh *10
Huyền Thạch *3
Đá Đỏ *3
3000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Khóa Thần Binh *15
Huyền Thạch *4
Đá Đỏ *4
6000 Ngọc Võ Hồn Đan *40
Khóa Thần Binh *20
Huyền Thạch *5
Đá Đỏ *5
10000 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Khóa Thần Binh *25
Huyền Thạch *6
Đá Đỏ *6
14000 Ngọc Võ Hồn Đan *70
Khóa Thần Binh *30
Huyền Thạch *7
Đá Đỏ *7
20000 Ngọc Võ Hồn Đan *90
Khóa Thần Binh *35
Huyền Thạch *8
Đá Đỏ *8
26000 Ngọc Võ Hồn Đan *110
Khóa Thần Binh *40
Huyền Thạch *9
Đá Đỏ *9
32000 Ngọc Võ Hồn Đan *130
Khóa Thần Binh *45
Huyền Thạch *10
Đá Đỏ *10

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR