S66 - S84: Sự Kiện Nạp Tiêu Tuần

TÍCH NẠP

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S66 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
300 Ngọc LB Hoa Hồng *10
Đá Đỏ *10
1000 Ngọc LB Hoa Hồng *15
Huyền Thạch *15
Lì Xì May Mắn *2
Võ Hồn Đan *20
2000 Ngọc LB Hoa Hồng *20
Đá Đỏ *20
Lì Xì May Mắn *4
Võ Hồn Đan *50
4000 Ngọc LB Hoa Hồng *30
Huyền Thạch *25
Lì Xì May Mắn *8
Võ Hồn Đan *80
6000 Ngọc LB Hoa Hồng *50
Đá Đỏ *30
Lì Xì May Mắn *12
Võ Hồn Đan *120
10000 Ngọc LB Hoa Hồng *100
Huyền Thạch *35
Lì Xì May Mắn *15
Võ Hồn Đan *150
14000 Ngọc LB Hoa Hồng *150
Đá Đỏ *40
Mảnh Vạn Năng *30
Đá Triệu Hồi *10
18000 Ngọc LB Hoa Hồng *200
Huyền Thạch *45
Mảnh Mã Siêu *50
Đá Triệu Hồi *15
22000 Ngọc LB Hoa Hồng *250
Đá Đỏ *50

Mảnh Cam Ninh *50
Đá Triệu Hồi *15
26000 Ngọc LB Hoa Hồng *300
Võ hồn Đan *700
Vàng *20000000
Đá Triệu Hồi *20
30000 Ngọc LB Hoa Hồng *350
LB Skin Tướng *50
LB Ngọc *25
Đá Triệu Hồi *20

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 18/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S66 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày quy đổi ít nhất 275 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1
LB Binh Thư *2
Tàn_Cao Binh Thư *20
Điểm Vinh Dự *1000
NGÀY 2
LB Binh Thư *2
Cỏ_Thú Cưỡi Cao *20
Điểm Ma Động *1000
NGÀY 3
LB Binh Thư *2
Đá Đỏ *12
Điểm Vinh Dự *1000
NGÀY 4
LB Binh Thư *2
Huyền Thạch *12
Điểm Ma Động *1000
NGÀY 5
LB Binh Thư *2
Ngọc *688
Điểm Vinh Dự *1000

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 275 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
QUÀ HÀO HOA LB Thú Cưỡi *2
Túi Thần Tướng II *15
Điểm Ma Động *1500

QUÀ NẠP MỘT LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S66 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Mảnh Vạn Năng *5
LB Hoa Hồng *1
Lì Xì May Mắn *2
618 Ngọc Thuốc thể lực *5  
LB Hoa Hồng *3
Lì Xì May Mắn *2
1080 Ngọc Mảnh Vạn Năng *15
LB Hoa Hồng *5
Lì Xì May Mắn *3
2280 Ngọc Thuốc thể lực *10
LB Hoa Hồng *10
Lì Xì May Mắn *6
6980 Ngọc Mảnh Vạn Năng *30
LB Hoa Hồng *15
Túi Ngọc *5
11880 Ngọc Thuốc thể lực *20
LB Hoa Hồng *20
Túi Ngọc *10
Thẻ Tháng I Mảnh Vạn Năng *3
Hoa Hồng Vàng *1
Ngọc *188
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
Hoa Hồng Vàng *2
Lì Xì May Mắn *2

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S66 - S84

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
300 Ngọc Võ Hồn Đan *10
Khóa Thần Binh *5
Huyền Thạch *2
Đá Đỏ *2
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *20
Khóa Thần Binh *10
Huyền Thạch *3
Đá Đỏ *3
3000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Khóa Thần Binh *15
Huyền Thạch *4
Đá Đỏ *4
6000 Ngọc Võ Hồn Đan *40
Khóa Thần Binh *20
Huyền Thạch *5
Đá Đỏ *5
10000 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Khóa Thần Binh *25
Huyền Thạch *6
Đá Đỏ *6
14000 Ngọc Võ Hồn Đan *70
Khóa Thần Binh *30
Huyền Thạch *7
Đá Đỏ *7
20000 Ngọc Võ Hồn Đan *90
Khóa Thần Binh *35
Huyền Thạch *8
Đá Đỏ *8
26000 Ngọc Võ Hồn Đan *110
Khóa Thần Binh *40
Huyền Thạch *9
Đá Đỏ *9
32000 Ngọc Võ Hồn Đan *130
Khóa Thần Binh *45
Huyền Thạch *10
Đá Đỏ *10

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR