Sự Kiện Nạp Tiêu Tuần S1- S60

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 02/02 đến 23h59 ngày 04/02

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S60

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Tẩy Thạch *20
Ngọc *168
618 Ngọc Mảnh vạn năng *5
Huyền Thạch *3
Mảnh Cam Ninh *2
1080 Ngọc Đá Đỏ *40
Huyền Thạch *5
Mảnh Cam Ninh *5
2280 Ngọc Mảnh vạn năng *10
Lì Xì May Mắn *10
Mảnh Cam Ninh *10
6980 Ngọc Đá Đỏ *20
Huyền Thạch *10
Mảnh Cam Ninh *15
11880 Ngọc Mảnh vạn năng *30
Lì Xì May Mắn *20
Mảnh Cam Ninh *20
Thẻ Tháng I Tẩy Thạch *30
Ngọc *268
Thẻ Tháng II Đá Đỏ *5
Huyền Thạch *5

NẠP TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 02/02 đến 23h59 ngày 04/02

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S60

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
150 Ngọc Mảnh Cam Ninh *5
Võ Hồn Đan *10
Huyền Thạch *1
300 Ngọc Mảnh Cam Ninh *10
Võ Hồn Đan *30
Đá Đỏ *2
Lì xì may mắn *1
888 Ngọc Mảnh Cam Ninh *15
Võ Hồn Đan *100
Huyền Thạch *3
Lì xì may mắn *2
1588 Ngọc Mảnh Cam Ninh *20
Võ Hồn Đan *150
Đá Đỏ *4
Lì xì may mắn *3
3888 Ngọc Mảnh Cam Ninh *30
Võ Hồn Đan *200
Tàn Luận Ngữ *1
Hồn Đích Lô *1
6888 Ngọc Mảnh Cam Ninh *40
Võ Hồn Đan *300
Tàn Luận Ngữ *2
Hồn Đích Lô *2
10888 Ngọc Mảnh Cam Ninh *60
Võ Hồn Đan *400
Tàn Luận Ngữ *3
Hồn Đích Lô *3
15888 Ngọc Mảnh Cam Ninh *80
Võ Hồn Đan *500
Tàn Luận Ngữ *4
Hồn Đích Lô *4
22888 Ngọc Mảnh Cam Ninh *100
Võ Hồn Đan *650
Tàn Luận Ngữ *5
Hồn Đích Lô *5
26880 Ngọc Mảnh Cam Ninh *150
Võ Hồn Đan *850
Đá Đỏ *30
Tàn Luận Ngữ *6
32888 Ngọc Mảnh Cam Ninh *20
Võ Hồn Đan *1000
Huyền Thạch *40
Hồn Đích Lô *6

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 02/02 đến 23h59 ngày 04/02

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S60

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG
388 Ngọc Tẩy Thạch *20
Vàng *100000
888 Ngọc Võ Hồn Đan *10
Vàng *200000
2088 Ngọc Thể dược  *1
Huyền Thạch *1
Lì xì may mắn *1
4888 Ngọc Chìa khóa *3
Huyền Thạch *2
Vàng *500000
6888 Ngọc Chìa khóa *5
Huyền Thạch *3
Vàng *500000
10888 Ngọc Chìa khóa *10
Huyền Thạch *4
Vàng *800000
18888 Ngọc Võ hồn đan *50
Huyền Thạch *10
Vàng *1000000
28888 Ngọc Mảnh vạn năng *25
Mảnh Cam Ninh *10
Vàng *2000000
38888 Ngọc Đá Đỏ *20
Mảnh Cam Ninh *20
Vàng *3000000
46888 Ngọc Đá Đỏ *30
Mảnh Cam Ninh *20
Vàng *4000000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR