Thiên Mệnh

T

hiên Mệnh là cách duy nhất để tăng SAO cho chủ tướng. Chỉ Chủ Tướng mới có tính năng này, khi vượt ải sẽ nhận được điểm đánh giá (SAO)

- Sử dụng Sao để nâng cấp thiên mệnh.

- Mỗi lần kích hoạt tinh tú cần tốn 1 lượng Sao nhất định.

- Nâng cấp Kinh Mạch sẽ tăng chỉ số và Sao cho Tướng Chính.

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR