Thưởng đăng nhập và tiêu tích lũy

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 13/06 đến 23h59 ngày 15/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S57

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
Mỗi ngày đăng nhập Huyền Thạch *3
Khóa Thần Binh *3 
LB Trang Sức *3

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 13/06 đến 23h59 ngày 15/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S57

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *20
Mảnh Trận Pháp *10
Vàng *100000
2000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Mảnh Trận Pháp *20
Vàng *200000
5888 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Thuốc thể lực *3
Vàng *400000
10888 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Phẩm Chất Đan*200
Vàng *600000
15888 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Huyền Thạch *10
Vàng *800000
20888 Ngọc Võ Hồn Đan *150
Tẩy Thạch *50
Vàng *1000.000
26888 Ngọc Võ Hồn Đan *200
Đá Đỏ *20
Vàng *1500.000
30888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *5
Mảnh Vạn Năng *20
Rương Mảnh Vạn Năng *2
36888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *5
Huyền Thạch *20
Rương Mảnh Vạn Năng *4
42888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *10
Đá Đỏ *30
Rương Mảnh Vạn Năng *6
48888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *10
Mảnh Vạn Năng *30
Rương Mảnh Vạn Năng *10

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR