Tiêu và Nạp tuần mới - Quà cực HOT

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 13/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày quy đổi ít nhất 300 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1 Mảnh Nhạc Tiến *20
Tàn_Cao Binh Thư *15
NGÀY 2 Mảnh Nhạc Tiến *20
Cỏ_Thú Cưỡi Cao *15
NGÀY 3 Mảnh Nhạc Tiến *20
Đá Đỏ *15
NGÀY 4 Mảnh Nhạc Tiến *20
Huyền Thạch *15
NGÀY 5 Mảnh Nhạc Tiến *20
Ngọc *688

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 300 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG
QUÀ HÀO HOA Mảnh Nhạc Tiến *30
Mảnh vạn năng *25
 

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Lì xì may mắn *1
LB Trung Thu*2
Ngọc *288
618 Ngọc Thuốc thể lực *4
LB Trung Thu *4
Tẩy Thạch *30
1080 Ngọc Lì xì may mắn *4
LB Trung Thu *6
Đá Đỏ *5
2280 Ngọc Thuốc thể lực *8
LB Trung Thu*12
Huyền Thạch *5
6980 Ngọc Lì xì may mắn *10
LB Trung Thu *30
Mảnh Vạn Năng *20
11880 Ngọc Thuốc thể lực *15
LB Trung Thu*60
Mảnh Vạn Năng *30
Thẻ Tháng I Lì xì may mắn *1
LB Trung Thu *3
Ngọc *388
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
LB Trung Thu *5
Ngọc *588

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc LB Trung Thu *12
Ngọc *128
Thuốc thể lực *1
688 Ngọc LB Trung Thu *18
Huyền Thạch *2
Thuốc thể lực *1
1088 Ngọc LB Trung Thu  *24
Hộp Bạch Kim *50
Thuốc thể lực *1
3088 Ngọc LB Trung Thu  *30
Võ Hồn Đan *150
Thuốc thể lực *2
Lì Xì May Mắn *1
6088 Ngọc LB Trung Thu  *40
Võ Hồn Đan *350
Thuốc thể lực *2
Lì Xì May Mắn *3
8888 Ngọc LB Trung Thu  *60
Mảnh Vạn Năng *25
Thuốc thể lực *2
Lì Xì May Mắn *5
10888 Ngọc LB Trung Thu  *100
Võ Hồn Đan *500
Thuốc thể lực *3
Lì Xì May Mắn *10
15888 Ngọc LB Trung Thu *150
Chìa Khóa Thần Binh *80
Ngọc *1888
Đá Triệu Hồi *10
20888 Ngọc LB Trung Thu  *200
Huyền Thạch *30
Ngọc *2888
Đá Triệu Hồi *15
25888 Ngọc LB Trung Thu  *300
Mảnh Vạn Năng *40
Ngọc *3888
Lệnh bài Chu Du *20
30888 Ngọc LB Trung Thu *400
Đá Đỏ *50
Ngọc *5088
Lệnh bài Chu Du *30

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S71

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG
500 Ngọc Võ Hồn Đan *20
Mảnh Trận Pháp *10
Vàng *200000
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Mảnh Trận Pháp *20
Vàng *300000
2000 Ngọc Võ Hồn Đan *40
Thuốc thể lực *3
Vàng *500000
5000 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Phẩm Chất Đan *200
Vàng *600000
8000 Ngọc Võ Hồn Đan *80
Huyền Thạch *10
Vàng *800000
10.000 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Tẩy Thạch *50
Vàng *1000000
15.000 Ngọc Võ Hồn Đan *120
Đá Đỏ *20
Vàng *1200000
20.000 Ngọc Võ Hồn Đan *150
Mảnh Vạn Năng *20
Vàng *1500000
25000 Ngọc Võ Hồn Đan *180
Huyền Thạch *20
Vàng *2000000
30000 Ngọc Võ Hồn Đan *220
Đá Đỏ *30
Vàng *3000000
35000 Ngọc Võ Hồn Đan *300
Mảnh Vạn Năng *30
Vàng *4000000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR