Từ 04/09: Mở loạt event ưu đãi máy chủ S1 - S67

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 07/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
 NGÀY 1 Đá Đỏ *3
Mảnh Vạn Năng *3
Lễ Bao 2-9 *3
 NGÀY 2
Đá Đỏ *3
Mảnh Vạn Năng *3
Lễ Bao 2-9 *3
 NGÀY 3
Đá Đỏ *3
Mảnh Vạn Năng *3
Lễ Bao 2-9 *3
 NGÀY 4
Đá Đỏ *5
Mảnh Vạn Năng *5
Lễ Bao 2-9 *5

7 NGÀY VUI VẺ

- Thời gian: Từ 00:30 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 10/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S67

- Nội dung: 

Giao diện event

- Trong thời gian event, lần lượt trong 7 ngày, người chơi được thử thách thông qua các nhiệm vụ đặt ra, nếu hoàn thành thì sẽ được tặng quà tương ứng.

Ví dụ: Vượt các phó bản thường, tinh anh sẽ nhận được quà thể lực, thậm chí đăng nhập cũng có quà.

- Mỗi ngày sẽ có 3 loại nhiệm vụ để thử thách người chơi. (Ví dụ, loại nhiệm vụ là vượt phó bản tinh anh, trong đó sẽ có các nhiệm vụ cụ thể là vượt phó bản tinh anh 15 lần, 30 lần…)

- Đến ngày nào thì nhiệm vụ ngày đó mới được mở ra nên các chủ công sẽ luôn hào hứng với những bất ngờ mới. 

- Tổng cộng sẽ có 100 nhiệm vụ, nếu sau 7 ngày tiến độ hoàn thành của người chơi từ 50% trở lên sẽ nhận được các MảnhMã Siêu tương ứng.

Ngoài ra, với mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận thêm được Mảnh vạn năng *1.

VƯỢT ẢI NHẬN LB 2-9

- Thời gian: Từ 00:30 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 07/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt LB 2-9

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 07/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các item Quốc Khánh nhận được để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
LB 2-9 x10 150 Ngọc 888
LB 2-9 x20 300 Ngọc 888
Khánh 2000 Ngọc 888
Mừng 3 Chúc 888
Quốc 2 Mừng 888
Khánh 9 Quốc 888
2500 Ngọc 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Quốc + 1 Khánh 10
Mảnh Cam Ninh x10 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Quốc + 1Khánh 50
Mảnh Nhạc Tiến x25 3 Mừng + 2 Quốc + 1 Khánh 50
Mảnh Bộ Luyện Sư x5 3 Chúc + 3 Mừng  888
Bộ Gintama 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 1
Bộ Halloween 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 1
Võ Hồn Đan x500 1 Quốc + 1Khánh  888
Mảnh Vạn Năng x1 2 Chúc + 1 Mừng 100
Trứng Tôn Sách x5 2 Chúc + 2 Mừng  888
Trứng Bộ Luyện Sư x5 3 Chúc + 3 Mừng  888
Trứng Thái Văn Cơ x30 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Quốc + 1Khánh  888
    10
Hồn Bộ Luyện Sư x1 1 Quốc  10
Hồn Triệu Vân x1 4 Quốc  10
Hồn Quách Gia x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Tư Mã Ý x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Trương Liêu x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Trương Cáp x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Tân Hiến Anh x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Lão Tiên x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Khương Duy x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Skin vũ khí Hoàng Ng.Anh x1 4 Quốc  5
Skin phòng cụ Hoàng Ng.Anh x1 4 Chúc + 4 Mừng 10
Skin trang sức Hoàng Ng.Anh x1 4 Chúc + 4 Mừng 10
Skin vũ khí Quan Vũ x1 4 Quốc  5
Skin phòng cụ Quan Vũ x1 3 Chúc + 3 Mừng 10
Skin trang sức Quan Vũ x1 3 Chúc + 3 Mừng 10
Skin vũ khí Trương Cáp x1 2 Quốc  5
Skin phòng cụ Trương Cáp x1 1 Chúc + 1 Mừng 10
Skin trang sức Trương Cáp x1 1 Chúc + 1 Mừng 10
Skin vũ khí Khương Duy x1 2 Quốc  5
Skin phòng cụ Khương Duy x1 1 Chúc + 1 Mừng 10
Skin trang sức Khương Duy x1 1 Chúc + 1 Mừng 10
Skin vũ khí Lữ Bố x1 3 Quốc  5
Skin phòng cụ Lữ Bố x1 2 Chúc + 2 Mừng 10
Skin trang sức Lữ Bố x1 2 Chúc + 2 Mừng 10
Skin vũ khí Triệu Vân x1 5 Quốc  5
Skin phòng cụ Triệu Vân x1 4 Chúc + 4 Mừng 10
Skin trang sức Triệu Vân x1 4 Chúc + 4 Mừng  10
Skin vũ khí Trương Liêu x1 3 Quốc  5
Skin phòng cụ Trương Liêu x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Skin trang sức Trương Liêu x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Skin vũ khí Phá Quân x1 1 Khánh 5
Skin phòng cụ Phá Quân x1 8 Mừng 10
Skin trang sức Phá Quân x1 30 Chúc 10
Skin vũ khí Điêu Thuyền x1 1 Khánh 5
Skin phòng cụ Điêu Thuyền x1 9 Mừng 10
Skin trang sức Điêu Thuyền x1 30 Chúc 10
Skin vũ khí Ngộ Không x1 1 Khánh 5
Skin phòng cụ Ngộ Không x1 9 Mừng 10
Skin trang sức Ngộ Không x1 30 Chúc 10
Skin vũ khí Tào Thực x1 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Quốc + 1Khánh + 2 Đá Triệu Hồi 5
Skin phòng cụ Tào Thực x1 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Đá Triệu Hồi 10
Skin trang sức Tào Thực x1 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Đá Triệu Hồi 10
Túi Thần Tướng I x1 1 Mừng 200
Túi Thần Tướng II x1 1 Mừng 200
Túi Thần Tướng III x1 1 Mừng 200
Hồn Cam Ninh x1 2Chúc + 2 Mừng + 2Quốc + 2Khánh + 1 Đá Triệu Hồi 10
Đá Triệu Hồi x1 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 10 
LB Ngọc x1 1 Chúc + 2 Mừng 30
LB Đá x1 2 Mừng 30
Đá Triệu Hồi x1 Lì Xì May Mắn x2 30
Lì xì may mắn x2 Đá Triệu Hồi x1 30
Túi Skin tướng x1 2 Chúc + Lì Xì May Mắn x1 30

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 07/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 4 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
LB 2-9 *5
(Được mua 5 lần/ngày)
 250 Ngọc 70 Ngọc
LB 2-9 *10
(Được mua 2 lần/ngày)
 500 Ngọc 140 Ngọc
LB 2-9 *20
(Được mua 2 lần/ngày)
1000 Ngọc 280 Ngọc
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 100 Ngọc
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày)
800 Ngọc 200 Ngọc
Luyện Thạch I *5
(Được mua 10 lần/ngày)
50 Ngọc 25 Ngọc
Luyện Thạch II *5
(Được mua 10 lần/ngày)
80 Ngọc 40 Ngọc
Luyện Thạch III *5
(Được mua 10 lần/ngày)
180 Ngọc 90 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc 
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  90 Ngọc  
Tẩy Thạch x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  250 Ngọc  
Trứng Tôn Sách x5
(Được mua 40 lần/ngày) 
400 Ngọc  160 Ngọc  
Mảnh Trận Pháp x5
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 100 Ngọc
Khóa Thần Binh x3
(Được mua 10 lần/ngày)
250 Ngọc 90 Ngọc
Võ Hồn Đan x20
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 100 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR