Từ 12.06: Ưu đãi nạp Ngọc - Nhận quà thưởng

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 12/06 đến 23h59 ngày 15/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S57

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Khóa Thần Binh *3
LB Trang Sức *1
Ngọc *288
618 Ngọc Thuốc thể lực *4
LB Trang Sức *2
Tẩy Thạch *30
1080 Ngọc Khóa Thần Binh *6
LB Trang Sức *3
Đá Đỏ *3
2280 Ngọc Thuốc thể lực *8
LB Trang Sức *4
Huyền Thạch *3
6980 Ngọc Khóa Thần Binh *20
LB Trang Sức *6
Mảnh Vạn Năng *15
11880 Ngọc Thuốc thể lực *15
LB Trang Sức *12
Mảnh Vạn Năng *25
Thẻ Tháng I Khóa Thần Binh *2
LB Trang Sức *2
Ngọc *388
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
LB Trang Sức *3
Ngọc *588

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 12/06 đến 23h59 ngày 15/06 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S57

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc LB Trang Sức *12
Ngọc *128
Thuốc thể lực *1
688 Ngọc LB Trang Sức *18
Huyền Thạch *3
Thuốc thể lực *1
1088 Ngọc LB Trang Sức *24
Hộp Bạch Kim *50
Thuốc thể lực *1
3088 Ngọc LB Trang Sức *30
Võ Hồn Đan *150
Thuốc thể lực *2
6088 Ngọc LB Trang Sức *40
Võ Hồn Đan *350
Thuốc thể lực *2
11888 Ngọc LB Trang Sức *60
Mảnh Vạn Năng *20
Thuốc thể lực *2
18888 Ngọc LB Trang Sức *100
Võ Hồn Đan *500
Thuốc thể lực *3
24888 Ngọc LB Trang Sức *150
Chìa Khóa Thần Binh *50
Ngọc *1888
28888 Ngọc LB Trang Sức *200
Huyền Thạch *30
Ngọc *2888
38888 Ngọc LB Trang Sức *300
Mảnh Vạn Năng *35
Ngọc *3888
50888 Ngọc LB Trang Sức *400
Đá Đỏ *40
Ngọc *5088

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR