Từ 25.09: Nhận thưởng khi Tiêu và Nạp Ngọc

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 25/09 đến 23h59 ngày 29/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S69

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày quy đổi ít nhất 315 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1 Mảnh Bộ Luyện Sư *20
Tàn_Cao Binh Thư *10
NGÀY 2 Mảnh Bộ Luyện Sư *20
Cỏ_Thú Cưỡi Cao *10
NGÀY 3 Mảnh Bộ Luyện Sư *20
Đá Đỏ *10
NGÀY 4 Mảnh Bộ Luyện Sư *20
Huyền Thạch *10
NGÀY 5 Mảnh Bộ Luyện Sư *20
Ngọc *688

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 315 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG
QUÀ HÀO HOA Skin vũ khí Bộ Luyện Sư *5
Skin Trang Sức Bộ Luyện Sư *10
Skin phòng cụ BLS*10 

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 25/09 đến 23h59 ngày 26/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S69

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Khóa Thần Binh *5
LB 2-9 *2
Ngọc *288
618 Ngọc Thuốc thể lực *4
LB 2-9 *4
Tẩy Thạch *30
1080 Ngọc Khóa Thần Binh *10
LB 2-9 *6
Đá Đỏ *5
2280 Ngọc Thuốc thể lực *8
LB 2-9 *12
Huyền Thạch *5
6980 Ngọc Khóa Thần Binh *20
LB 2-9 *30
Mảnh Vạn Năng *20
11880 Ngọc Thuốc thể lực *15
LB 2-9 *60
Lệnh Bài Chu Du *25
Thẻ Tháng I Khóa Thần Binh *2
LB 2-9 *3
Ngọc *388
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
LB 2-9 *5
Ngọc *588

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 25/09 đến 23h59 ngày 28/09 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S69

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc LB 2-9 *12
Ngọc *128
Thuốc thể lực *1
688 Ngọc LB 2-9 *18
Huyền Thạch *2
Thuốc thể lực *1
1088 Ngọc LB 2-9 *24
Hộp Bạch Kim *50
Thuốc thể lực *1
3088 Ngọc LB 2-9 *30
Võ Hồn Đan *150
Thuốc thể lực *2
Lì Xì May Mắn *1
6088 Ngọc LB 2-9 *40
Võ Hồn Đan *350
Thuốc thể lực *2
Lì Xì May Mắn *3
8888 Ngọc LB 2-9 *60
Mảnh Vạn Năng *25
Thuốc thể lực *2
Lì Xì May Mắn *5
10888 Ngọc LB 2-9 *100
Võ Hồn Đan *500
Thuốc thể lực *3
Lì Xì May Mắn *10
15888 Ngọc LB 2-9 *150
Chìa Khóa Thần Binh *80
Ngọc *1888
Đá Triệu Hồi *10
20888 Ngọc LB 2-9 *200
Huyền Thạch *30
Ngọc *2888
Đá Triệu Hồi *15
25888 Ngọc LB 2-9 *300
Mảnh Vạn Năng *40
Ngọc *3888
Đá Triệu Hồi *20
30888 Ngọc LB 2-9 *400
Đá Đỏ *50
Ngọc *5088
Đá Triệu Hồi *20

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 25/09 đến 23h59 ngày 28/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S69

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG
300 Ngọc Đá Đỏ *1
Mảnh Trận Pháp *5
Huyền Thạch *1
1000 Ngọc Đá Đỏ *2
Mảnh Trận Pháp *10
Huyền Thạch *2
Vàng *500000
2000 Ngọc Đá Đỏ *3
Mảnh Trận Pháp *15
Huyền Thạch *3
Vàng *500000
4000 Ngọc Đá Đỏ *4
Thuốc thể lực *3
Huyền Thạch *4
Vàng *800000
6000 Ngọc Đá Đỏ *5
Phẩm Chất Đan *200
Huyền Thạch *5
Vàng *800000
10000 Ngọc Đá Đỏ *6
Luyện Thạch III *50
Huyền Thạch *6
Vàng *1000000
15000 Ngọc Đá Đỏ *7
Mảnh Vạn Năng *10
Huyền Thạch *7
Vàng *1000000
20000 Ngọc Đá Đỏ *8
Thuốc thể lực *5
Huyền Thạch *8
Vàng *2000000
25000 Ngọc Đá Đỏ *9
Mảnh Vạn Năng *20
Huyền Thạch *9
Vàng *2000000
30000 Ngọc Đá Đỏ *10
Mảnh Vạn Năng *25
Huyền Thạch *10
Vàng *3000000
35000 Ngọc Đá Đỏ *20
Mảnh Vạn Năng *30
Huyền Thạch *20
Vàng *4000000
45000 Ngọc Đá Đỏ *30
Mảnh Vạn Năng *45
Huyền Thạch *30
Vàng *5000000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR