Tuần Này Đổi Quà Gì?

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
 NGÀY 1 Mảnh Lão Tiên *10
Võ Hồn Đan *10
Tẩy Thạch *5
 NGÀY 2
Mảnh Lão Tiên *10
Võ Hồn Đan *10
Luyện Thạch II *10
 NGÀY 3
Mảnh Lão Tiên *10
Võ Hồn Đan *20
Chìa Khóa Thần Binh *5

VƯỢT ẢI NHẬN TÚI THẦN TƯỚNG II

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt Thạch Lam

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các loại nguyên liệu để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ Tiêu Dao 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kim kê 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Gintama 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Halloween 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thổ Dân 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thuyền 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vân Hạp 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Chiến Thắng 10 Đá Triệu Hồi 1
Skin vũ khí Điêu Thuyền x1 1 Đá Triệu Hồi + 5 Thạch Lam 5
Skin phòng cụ Điêu Thuyền   x1 1 Đá Triệu Hồi + 5 Thạch Lam 10
Skin trang sức Điêu Thuyền   x1 1 Đá Triệu Hồi + 5 Thạch Lam 10
Skin vũ khí Ngộ Không x1 1 Đá Triệu Hồi + 5 Thạch Lam 5
Skin phòng cụ Ngộ Không x1 1 Đá Triệu Hồi + 5 Thạch Lam 10
Skin trang sức Ngộ Không x1 1 Đá Triệu Hồi + 5 Thạch Lam 10
Skin vũ khí Tào Thực x1 1 Đá Triệu Hồi + 5 Thạch Lam 5
Skin phòng cụ Tào Thực x1 1 Đá Triệu Hồi + 5 Thạch Lam 10
Skin trang sức Tào Thực x1 1 Đá Triệu Hồi + 5 Thạch Lam 10
Túi Thần Tướng I x1 3 Thạch Lam 3
Túi Thần Tướng II x1 3 Thạch Lam 3
Thạch Lam x5 150 Thạch Lam 50
Thạch Lam x10 300 Thạch Lam 50
Ngọc x300 1 Đá Triệu Hồi 10
Võ Hồn Đan x200 40 Thạch Lam 20
Thỏi Vàng x100 4 Thạch Lam 100
Ngọc x200 1 Lì Xì May Mắn 30
LB Ngọc x1 1 Thạch Lam + 1 Lì Xì May Mắn 10
LB Đá x1 2 Thạch Lam + 1 Lì Xì May Mắn 30
Đá Triệu Hồi x1 2 Lì Xì May Mắn 30
Lì xì may mắn x2 1 Đá Triệu Hồi 30
Túi Skin tướng x1 2 Thạch Lam + 1 Lì Xì May Mắn 30
Túi Thần Tướng III x1 3 Thạch Lam 200
Skin vũ khí Phá Quân x5 4 Đá Triệu Hồi 5
Skin phòng cụ Phá Quân x10 7 Đá Triệu Hồi 10
Skin trang sức Phá Quân x10 7 Đá Triệu Hồi 10

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 5 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Tẩy Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
100 Ngọc  40 Ngọc  
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 150 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc 
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày)
800 Ngọc 200 Ngọc
Mảnh Trận Pháp x5
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Khóa Thần Binh x3
(Được mua 10 lần/ngày)
240 Ngọc 96 Ngọc
Võ Hồn Đan x20
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 200 Ngọc
Luyện Thạch III x5
(Được mua 10 lần/ngày)
180 Ngọc 90 Ngọc
Mảnh Vương Nguyên Cơ x1
(Được mua 10 lần/ngày)
600 Ngọc 60 Ngọc
Mảnh Phá Quân x1
(Được mua 10 lần/ngày)
400 Ngọc 40 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR