Ưu đãi HOT khi Nạp và Tiêu Ngọc

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/06 đến 23h59 ngày 11/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S57

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Ngọc *168
Tẩy Thạch *20
618 Ngọc Mảnh vạn năng *5
Huyền Thạch *2
LB Trang Sức *5
1080 Ngọc Đá Đỏ *5
Huyền Thạch *5
LB Trang Sức *10
2280 Ngọc Mảnh vạn năng *10
Huyền Thạch *6
LB Trang Sức *15
6980 Ngọc Đá Đỏ *10
Huyền Thạch *10
Thể lực *5
11880 Ngọc Mảnh vạn năng *20
Huyền Thạch *15
LB Trang Sức *40
Thẻ Tháng I Tẩy Thạch *30
Ngọc *268
Thẻ Tháng II Đá Đỏ *3
Huyền Thạch *3
Mảnh Tào Tháo *10

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/06 đến 23h59 ngày 11/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S57

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
128 Ngọc Ngọc *188  
Khóa Thần Binh *6
588 Ngọc Đá Đỏ *1
Huyền Thạch *1
Khóa Thần Binh *10
1088 Ngọc Hồn Chiếu Dạ *2
Võ Hồn Đan *50
2088 Ngọc Mảnh Đức Tân Thư *2
Thể lực *2
Mảnh Tào Tháo *5
4088 Ngọc Hồn Chiếu Dạ *4
Võ Hồn Đan *100
Mảnh Tào Tháo *10
6888 Ngọc Mảnh Đức Tân Thư *4
Võ Hồn Đan *150
Mảnh Tào Tháo *15
10888 Ngọc Mảnh Vạn Năng *10
Mảnh Đức Tân Thư *4
Hồn Chiếu Dạ *4
Mảnh Tào Tháo *5
18888 Ngọc Mảnh Vạn Năng *15
Mảnh Đức Tân Thư *6
Hồn Chiếu Dạ *5
Mảnh Tào Tháo *10
28888 Ngọc Mảnh Vạn Năng *20
Mảnh Đức Tân Thư *6
Hồn Chiếu Dạ *6
Mảnh Tào Tháo *20
38888 Ngọc Huyền Thạch *30
Đá Đỏ *30
Hồn Tào Tháo *2
Mảnh Tào Tháo *30
50888 Ngọc Huyền Thạch *40
Đá Đỏ *40
Hồn Tào Tháo *2
Mảnh Tào Tháo *50

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/06 đến 23h59 ngày 12/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S57

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
300 Ngọc Phẩm Chất Đan *10
Vàng *300000
Khóa Thần Binh *2
1000 Ngọc Tẩy Thạch *5
Vàng *500000
Khóa Thần Binh *4
2000 Ngọc Võ Hồn Đan *10
Vàng *500000
Khóa Thần Binh *6
3888 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Vàng *800000
Khóa Thần Binh *10
5888 Ngọc Mảnh Vạn Năng *5
Vàng *800000
Khóa Thần Binh *12
10888 Ngọc Võ Hồn Đan *80
Vàng *1000.000
Khóa Thần Binh *15
20888 Ngọc Đá Đỏ *5
Vàng *1000.000
Khóa Thần Binh *20
30888 Ngọc Luyện Thạch III *200
Vàng *1500.000
Khóa Thần Binh *25
40888 Ngọc Huyền Thạch *10
Vàng *1500.000
Khóa Thần Binh *30
48888 Ngọc Mảnh Tào Tháo *30
Vàng *2000.000
Khóa Thần Binh *40

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR