Ưu Đãi Nạp Tiêu Tặng Quà Hấp Dẫn

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 06/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S84

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
388 Ngọc Tẩy Thạch *20
Vàng *100000
888 Ngọc Võ Hồn Đan *10
Vàng *200000
2088 Ngọc Thể dược *1
Mảnh Thủy Kính *2
4088 Ngọc Chìa khóa *3
Mảnh Thủy Kính *2
Vàng *300000
6088 Ngọc Chìa khóa *5
Mảnh Thủy Kính *3
Vàng *300000
10088 Ngọc Chìa khóa *10
Mảnh Thủy Kính *3
Vàng *500000
18088 Ngọc Võ hồn đan *50
Mảnh Thủy Kính *5
Vàng *700000
26088 Ngọc Mảnh vạn năng *15
Mảnh Thủy Kính *5
Vàng *900000
36088 Ngọc Đá Đỏ *20
Mảnh Thủy Kính *10
Vàng *2000000
46088 Ngọc Đá Đỏ *30
Mảnh Thủy Kính *10
Vàng *4000000

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 06/04

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Mảnh Thủy Kính *5
Võ Hồn Đan *10
Huyền Thạch *1
500 Ngọc Mảnh Thủy Kính *10
Võ Hồn Đan *30
Đá Đỏ *2
1000 Ngọc Mảnh Thủy Kính *15
Võ Hồn Đan *100
Huyền Thạch *3
Tàn Độn Giáp Thư *1
2000Ngọc Mảnh Thủy Kính *15
Võ Hồn Đan *150
Đá Đỏ *4
4000 Ngọc Mảnh Thủy Kính *20
Võ Hồn Đan *200
Tàn_Binh Pháp 24 *1
Hồn Bạch Long *1
6000 Ngọc Mảnh Thủy Kính *20
Võ Hồn Đan *300
Tàn_Binh Pháp 24 *2
Hồn Bạch Long *2
10000 Ngọc Mảnh Thủy Kính *30
Võ Hồn Đan *350
Tàn_Binh Pháp 24 *3
Hồn Bạch Long *3
14000 Ngọc Mảnh Thủy Kính *40
Võ Hồn Đan *400
Tàn_Binh Pháp 24 *4
Hồn Bạch Long *4
18000 Ngọc Mảnh Thủy Kính *50
Võ Hồn Đan *500
Tàn_Binh Pháp 24 *5
Hồn Bạch Long *5
24000 Ngọc Mảnh Thủy Kính *60
Võ Hồn Đan *700
Đá Đỏ *30
Tàn_Binh Pháp 24 *6
30000 Ngọc Mảnh Thủy Kính *90
Võ Hồn Đan *1000
Huyền Thạch *40
Hồn Bạch Long *6

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 06/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Tẩy Thạch *20
Ngọc *168
618 Ngọc Mảnh vạn năng *5
Huyền Thạch *3
Mảnh Thủy Kính *2
1080 Ngọc Đá Đỏ *5
Huyền Thạch *5
Mảnh Thủy Kính *3
2280 Ngọc Mảnh vạn năng *10
Huyền Thạch *7
Mảnh Thủy Kính *5
6980 Ngọc Đá Đỏ *10
Huyền Thạch *10
Mảnh Thủy Kính *10
11880 Ngọc Mảnh vạn năng *20
Huyền Thạch *15
Mảnh Thủy Kính *15
Thẻ Tháng I Tẩy Thạch *30
Ngọc *268
Thẻ Tháng II Đá Đỏ *3
Huyền Thạch *3

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR