Ưu Đãi Nạp Tiêu Tuần Mới

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/06 đến 23h59 ngày 07/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc  Tẩy Thạch *20
LB Giỗ Tổ *5
618 Ngọc  Cỏ Thú Cưỡi Cao *30
LB Giỗ Tổ *10 
1080 Ngọc  Tàn Cao Binh Thư *30 
LB Giỗ Tổ *15 
 Thể lực *1
2280 Ngọc Huyền Thạch *10 
LB Giỗ Tổ *20 
  Thể lực *2
6980 Ngọc Đá Đỏ *15
 LB Giỗ Tổ *30
  Thể lực *3
11880 Ngọc Mảnh Vạn Năng *50
 LB Giỗ Tổ *60
 Thể lực *5 
Thẻ Tháng I Thuốc thể lực *3 
LB Giỗ Tổ *10 
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *7 
 LB Giỗ Tổ *15

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/06 đến 23h59 ngày 08/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S85

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày quy đổi ít nhất 135 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1 Thể Dược *2 
Ngọc *135
Vàng *800.000
NGÀY 2  Thể Dược *2 
Ngọc *135 
Vàng *800.000 
NGÀY 3 Thể Dược *2  
Ngọc *135 
Vàng *800.000 
NGÀY 4 Chìa Khóa *10 
 Ngọc *135
Vàng *800.000 
NGÀY 5 Chìa Khóa *15 
Ngọc *135 
Vàng *1.000.000 

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 135 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
QUÀ HÀO HOA Mảnh vạn năng *20 
Ngọc *688 
Vàng *2.000.000 

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/06 đến 23h59 ngày 07/06 (Reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc LB Giỗ Tổ *6 
Ngọc *188
Thuốc thể lực *2
 
Vàng *500.000 
500 Ngọc LB Giỗ Tổ *12 
 Huyền Thạch *5
 Đột Phá Đan *3
Vàng *1.000.000 
1000 Ngọc LB Giỗ Tổ *18 
 Hộp Bạch Kim *100
Thuốc thể lực *3
Vàng *2.000.000 
2000 Ngọc LB Giỗ Tổ *26
Võ Hồn Đan *150
Đá Đỏ *4
Vàng *2.000.000 
4000 Ngọc  LB Giỗ Tổ *34
Võ Hồn Đan *350 
 Thuốc thể lực *4
Vàng *5.000.000
6000 Ngọc LB Giỗ Tổ *54 
Mảnh Vạn Năng *30
 Huyền Thạch *5
Vàng *6.000.000
8000 Ngọc  LB Giỗ Tổ *86
 Võ Hồn Đan *700
Thuốc thể lực *5
Vàng *7.000.000
12000 Ngọc LB Giỗ Tổ *120 
 Chìa khóa *80
Ngọc *1888
Vàng *8.000.000
18000 Ngọc LB Giỗ Tổ *170 

Huyền Thạch *45
Thuốc thể lực *10
Vàng *9.000.000
24000 Ngọc LB Giỗ Tổ *250 
Đá Đỏ *50
 Ngọc *2888
Vàng *10.000.000

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/06 đến 23h59 ngày 07/06 (Mỗi 2 ngày sự kiện sẽ reset 1 lần)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S85

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
300 Ngọc  Võ Hồn Đan *10
Chìa khóa *5
Mảnh Vạn Năng *2
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *20
 Chìa khóa *10
Mảnh Vạn Năng *3
2000 Ngọc Võ Hồn Đan *30 
Chìa khóa *15
Mảnh Vạn Năng *4
3888 Ngọc Võ Hồn Đan *40
Thuốc thể lực *3
 Mảnh Vạn Năng *5
5.888 Ngọc Võ Hồn Đan *50
 Phẩm Chất Đan *200
Mảnh Vạn Năng *6
10.888 Ngọc Võ Hồn Đan *70 
 Luyện Thạch III *50
Mảnh Vạn Năng *7
15.888 Ngọc  Võ Hồn Đan *90
 Thuốc thể lực *5
Mảnh Vạn Năng *8
18.888 Ngọc Võ Hồn Đan *110 
Đá đỏ *20
Mảnh Vạn Năng *9
23.888 Ngọc Võ Hồn Đan *200
Mảnh Phá Quân *40
Mảnh Vạn Năng *10

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR