Võ Đạo Hội

C

hủ tướng trên Level 40 và có 5 tướng (bao gồm tướng chính) được báo danh Võ Hội. 

Mỗi tuần sẽ mở Võ Đạo Hội 3 đợt (vào thứ 2,4,6); Mỗi đợt kéo dài 2 ngày; ngày 1 sẽ báo danh và thi vòng loại, ngày 2 sẽ thi chung kết.

Thời gian diễn ra Võ Hội cụ thể như sau:

GIAI ĐOẠN GIỜ NGÀY
Giai đoạn báo danh
8:00-14:00  Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 Kết thúc báo danh 14:00-18:00
Giai đoạn vòng loại 19:00-20:00
 Kết thúc vòng loại 20:00
GIAI ĐOẠN GIỜ NGÀY
Giai đoạn chuẩn bị đấu top 32 đội chọn 16
Mỗi ngày vòng loại kết thúc -14:00 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
 Giai đoạn bắt đầu đấu top 32 đội chọn 16 14:00-14:30
Giai đoạn chuẩn bị đấu top 16 đội chọn 8 14:30-15:30
 Giai đoạn bắt đầu đấu top 16 đội chọn 8 15:30-16:00
Giai đoạn chuẩn bị tứ kết 16:00-19:00
 Giai đoạn kết thúc tứ kết 19:00-19:15
Giai đoạn chuẩn bị bán kết 19:15-19:30
 Giai đoạn kết thúc bán kết 19:30-19:45
Giai đoạn chuẩn bị chung kết 19:45-20:15
 Giai đoạn kết thúc chung kết 20:15-20:30

- VIP4 tự động tham gia báo danh.

- Vòng loại chọn 1 đội 5 tướng ra trận, phải có tướng chính trong đó.

- Chung kết mỗi người chơi có 3 đội (sau khi đạt lv 50 có thể có 5 đội) tướng dự thi, mỗi đội tối đa có 3 tướng ra trận. Trong qui định, mỗi đội phải xếp thành tiền, trung, hậu (tướng pháp sư có thể ở giữa hoặc phía sau), không nhất thiết phải có chủ tướng ra trận.

- Sau khi báo danh có thể chọn đội hình tham gia, sau khi kết thúc báo danh sẽ không thể thay đổi đội hình được nữa.

- Vòng trong gồm 32 đội, 16 đội, 8 cặp, tứ kết, bán kết và chung kết; thể thức đánh 5 trận để chọn ra quán quân.

- Trước vòng chung kết có thể sắp xếp đội hình, người chơi tăng cấp thành công sẽ được điều chỉnh đội hình trước khi diễn ra vòng sau, khi thi đấu không được điều chỉnh.

- Khi vào chung kết, giai đoạn chuẩn bị, người chơi có thể chọn người cho vòng sau để tiến hành cổ vũ, nếu người được cổ vũ thắng thì người cổ vũ sẽ nhận được phần thưởng cổ vũ.

- Kết thúc Võ Đạo Hội, hệ thống sẽ phát quà dựa theo thành tích thi đấu qua Thư.

- Quán quân có thể phát Ngọc hay Vàng cho người chơi toàn Server.

Chủ nhật nghỉ chiến Võ Hội

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR