Mộng Tru Tiên
Mộng Tru Tiên

Mộng Tru Tiên

Thể loại: Web Game

Trình duyệt hỗ trợ:

Đường dẫn: http://game.kul.vn/mongtrutien/trang-chu.html - 847,431 lượt chơi

Chơi Ngay

Mộng Tru Tiên > Sự kiện

26.08: S85 Mộng Tru Tiên

Cuộc chiến Khai Mở vừa mở màn, các Tiên Hữu hãy nhanh chóng kêu gọi bạn hữu tham gia ngay nhé.

KHAI MỞ S85 - MỘNG TRU TIÊN
  9:00 NGÀY 26.08.2019

Để giúp sức cho các Tiên Hữu vừa gia nhập Mộng Tru Tiên, BĐH xin gửi đến đến những thông tin và sự kiện đặc sắc như sau: