Touch Online
Touch Online

Touch Online

Thể loại: Web Game

Trình duyệt hỗ trợ: Firefox, Chrome, IE

Đường dẫn: http://touch.kul.vn - 5,546,791 lượt chơi

Chơi Ngay

Touch Online > Sự kiện

Baby làm việc

Từ nay các baby cũng xắn tay áo lên để lao động cùng bố mẹ rồi. Bố mẹ yên tâm là các bé không còn lêu lổng nữa đâu nhé! ^___^

BABY LÀM VIỆC

  • Có 2 cách để vào giao diện làm việc của baby

 • Giao diện chính góc làm việc của baby: bao gồm 3 tab chính là của bạn bè , của Club và ngẫu nhiên.
 • Baby chỉ có thể làm việc tại các góc làm việc của người chơi khác mà không thể làm việc tại góc làm việc của chính mình.

  • Ở giao diện chính chia làm 3 phần thông tin: Tên người chơi, vị trí làm việc còn trống và level của góc làm việc.
  • Level của vị trí làm việc càng cao thì thời gian làm việc càng được giảm
  • Mỗi ngày có thể dùng R để tăng thêm lượt làm việc cho baby.
  • Tăng cấp level vị trí làm việc cần tốn 3000 R, mở khóa vị trí làm việc tốn 5000 R.
  •  

  • Có thể tùy ý chọn nghề để làm việc cho baby, chọn nghề nào thì khi làm việc xong sẽ được nhận nguyên liệu của nghề đó. Nguyên liệu này dùng để chế tạo vật phẩm trong phần “Skill Baby”.

  • Có thể chọn chức năng “Tăng Tốc” để hoàn thành ngay. Vị trí làm việc lv càng cao thì chức năng tăng tốc càng ít hao R hơn.
  • Vị trí làm việc lv1 khi tăng tốc tốn 290R
  • Vị trí làm việc lv2 khi tăng tốc tốn 190R
  • Điểm HOT: Điểm này có được khi baby làm việc ở nơi làm việc của bạn và có thể sử dụng điểm HOT để đổi túi EXP nghề.

** Lưu ý: Điểm HOT sẽ reset khi qua ngày hôm sau.

KỸ NĂNG CỦA BABY

 • Skill baby: cũng phân chia theo 3 nghề mà bạn đã lựa chọn khi cho baby làm việc. Khi làm việc tại nghề nào thì exp của nghề đó sẽ tăng và khi lên level bạn sẽ mở được phần chế tạo mới.

 • Khi làm việc xong baby sẽ nhận được phần thưởng là nguyên liệu để chế tạo vật phẩm.

  Vào đây để vào giao diện chế tạo của baby

 • Giao Diện Chế Tạo:


 • 3 kỹ năng baby chế tạo ra những vật phẩm khác nhau

- Magician: Chế tạo vật phẩm tiêu hao

- Designer: Chế tạo thời trang

- Stylist: Chế tạo trang sức