Bangbang Online
Bangbang Online

Bangbang Online

Thể loại: Web Game

Trình duyệt hỗ trợ: Firefox, Chrome, IE

Đường dẫn: http://bangbang.kul.vn - 16,419,504 lượt chơi

Chơi Ngay

Bangbang Online > Sự kiện

Nạp tích lũy - Đón tiên sinh Gia Cát

Tiên sinh Gia Cát Lượng đã xuất hiện ở binh đoàn tank. BBer mau thu phục để triển khai bát quái trận đồ của vị tiên sinh này trên mọi mặt trận!.

THỜI GIAN

Từ 14.07 đến 23:59 ngày 26.07

ĐỐI TƯỢNG

Game thủ BangBang tất cả các máy chủ

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày BBer chuyển vào game đủ 1000 Xu sẽ nhận được quà..

Mỗi ngày nạp đủ 1000 xu nhận quà

- Quà Nạp Tích Lũy gồm có: 01 Hộp Gia Cát, 50 mảnh sắt, 30 hồng bảo..

- Ngoài ra trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đạt mốc sẽ được quà tương ứng

Khi mở Hộp Gia Cát có cơ hội nhận được một trong các vật phẩm sau:

Chơi, Ngay và Luôn!