Touch Online
Touch Online

Touch Online

Thể loại: Web Game

Trình duyệt hỗ trợ: Firefox, Chrome, IE

Đường dẫn: http://touch.kul.vn - 5,537,929 lượt chơi

Chơi Ngay

Touch Online > Sự kiện

Tính năng Thầy Trò

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

- Muốn tìm thầy: level của người chơi phải nhỏ hơn 35

- Muốn làm thầy: level của người chơi phải từ 35 trở lên (>= 35)

- Phần “Kết Nối” sẽ thêm danh sách thầy trò

TÍNH NĂNG THẦY

- Vào giao diện cá nhân và nhấn vào “Nhận Học Trò” để có thể sử dụng tính năng tìm học trò. Nick của bạn sẽ xuất hiện trong bảng tìm kiếm của học trò.

- Khi đã có học trò bạn sẽ kiểm tra trong phần “Thông tin học trò”

TÍNH NĂNG TRÒ

- Nhấn vào nút “Tìm Thầy” để tìm cho mình 1 người Thầy hướng dẫn bạn tìm hiểu về game. Bên cạnh đó những tương tác của bạn với người Thầy của mình cũng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều phần quà từ hệ thống của tính năng “Thầy Trò”.

Click để tìm cho mình 1 người thầy.

Có thể tìm Thầy trực tiếp tại giao diện của tính năng

Những nhiệm vụ tương tác để nhận quà

PHẦN THƯỞNG

- Click vào nút “Đổi” để có thể sử dụng điểm dạy để đổi các phần thưởng của tính năng thầy trò.

- Điểm dạy có được khi:

+ Học trò tăng level

+ Thầy trò tương tác

+ Làm nhiệm vụ thầy trò