17h20 26.5: Bảo trì cập nhật hệ thống

Các tiên hữu thân mến!

Cửu Thiên 3 sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật hệ thống. Lịch bảo trì dự kiến:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ UPDATE HỆ THỐNG

Thời gian: 17:20 ngày 26.5.2020

(dự kiến 30p)Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên 3!