9h 29.05: Update Phiên Bản “Duyên Phận”

Yên Nhi nói các Tiên Hữu nghe rõ trả lời không?

Update Phiên Bản “Duyên Phận” đã trình làng đến chư vị Tiên Hữu, không biết cả nhà có tò mò không nè? Để Yên Nhi giới thiệu qua cho mọi người biết nha!

DUYÊN PHẬN

Hệ Thống Cảnh Giới

 

Giao Diện Tính Năng

Để tăng Cảnh Giới người chơi cần có “Đá Gen Năng Lượng” và đạt yêu cầu về Bộ.

Có thể nhận được Đá Gen Năng Lượng từ Bí Cảnh Long Quyền, hoặc event.

Để nhận kỹ năng riêng của Cảnh Giới cần tăng bậc cảnh giới và có Sách KN Cảnh Giới

Sách KN Cảnh Giới có thể may mắn nhận được từ Bí Cảnh Long Quyền hoặc Event.

Kỹ Năng nhận được từ Cảnh Giới

Bí Cảnh Long Quyền

Giao diện Bí Cảnh LQ

Giao diện phụ bản

Khi vượt phụ bản thành công thì sẽ không tốn lượt khiêu chiến, mỗi ngày có 3 lượt.

Qua được mỗi tầng thì số lượng quà rơi khác nhau và nhận được nguyên liệu để tăng cảnh giới và bộ.

Tầng 1000 là tầng cao nhất ở phiên bản này của Bí Cảnh, khi vượt qua tầng cao nhất mặc định trừ 1 lần khiêu chiến.

Hệ Thống Bộ

Giao diện Bộ Trang Bị

Bao gồm 3 Bộ : Vũ Khí - Phòng Cụ - Trang Sức

Để kích hoạt Bộ cần nguyên liệu Đá Sao Thô , nguyên liệu có thể kiếm được từ Bí Cảnh LQ hoặc Event.

Từ bậc 9 trở lên cần nguyên liệu Đá Sao Quý, bậc 13 đến 16 cần Đá Sao Hiếm

Từ bậc 17 đến 20 cần Đá Sao Hồng Ngọc

Mỗi món đạt max là bậc 20

Các món phải đạt cùng bậc mới kích hoạt thêm các chỉ số

Duyên Phận Skin

Giao diện Duyên Phận Skin

Để kích hoạt Duyên Phận cho Skin thì cần “Đá Duyên Phận Skin” , có thể sở hữu từ các Event.

Và đặc biệt phải đạt điều kiện của tính năng để kích hoạt

Để kích hoạt kỹ năng Duyên Phận cần đạt đủ điều kiện

Mỗi bộ có kỹ năng Duyên Phận khác nhau

Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !