Event “Phòng Thủ Tuyệt Đối – Thú Cưng Vui Thu”

Yên Nhi nói các Tiên Hữu nghe rõ trả lời không?

Event “Phòng Thủ Tuyệt Đối – Thú Cưng Vui Thu” sắp trình làng đến chư vị Tiên Hữu, không biết cả nhà có tò mò không nè? Để Yên Nhi giới thiệu qua cho mọi người biết nha!

EVENT "PHÒNG THỦ TUYỆT ĐỐI - THÚ CƯNG VUI THU"

Phòng Thủ Tuyệt Đối

1.Thời Gian: 12/10 – 16/10
2. Nạp Thiên Thuẫn

- Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ cần người chơi nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng. (Nhận nguyên liệu nâng cấp Thiên Thuẫn)

3. Khuyến Mãi Thiên Thuẫn- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tăng Lực Chiến Thiên Thuẫn đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

4. Ưu Đãi Thiên Thuẫn


- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ bán các gói quà và nguyên liệu để nâng cấp tính năng Thiên Thuẫn.

Thú Cưng Vui Thu

1. Thời Gian: 12/10 đến 16/10
2. Nạp Thú Cưng

- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng. Có 2 phần : Nạp Tích Lũy Nhận Quà Mỗi Ngày và Nạp Tích Lũy Nhận Quà 1 Lần Xuyên Suốt Sự Kiện.

3. Quà Thú Cưng

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ bán các gói quà nguyên liệu để tăng cấp và tiến hóa thú cưng.

4. Khuyến Mãi Thú Cưng

- Trong thời gian diễn ra sự kiện tăng Lực Chiến thú cưng đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !