Event Sổ Tay - Thú Cưng

Yên Nhi nói các Tiên Hữu nghe rõ trả lời không?

Event “Sổ Tay - Thú Cưng”  sắp trình làng đến chư vị Tiên Hữu, không biết cả nhà có tò mò không nè? Để Yên Nhi giới thiệu qua cho mọi người biết nha!

EVENT "SỔ TAY - THÚ CƯNG "


Thú Cưng Vui Thu

- Thời Gian: 02/04 - 06/04
- Nội Dung :

+ Nạp Thú Cưng: Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng. Có 2 phần : Nạp Tích Lũy Nhận Quà Mỗi Ngày và Nạp Tích Lũy Nhận Quà 1 Lần Xuyên Suốt Sự Kiện.


+Quà Thú Cưng: Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ bán các gói quà nguyên liệu để tăng cấp và tiến hóa thú cưng.

+ Khuyến Mãi Thú Cưng: Trong thời gian diễn ra sự kiện Lực Chiến thú cưng đạt mốc sẽ nhận quà tương

ứng

Sổ tay luân hồi

- Thời Gian: 02/04 - 06/04
- Nội Dung :

+ Sổ Tay Thiên Khải : Trong thời gian diễn ra sự kiện , nạp đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng . Có 2 phần : Nạp Mỗi Ngày (sẽ reset mỗi ngày , chỉ cần nạp đạt mốc sẽ nhận được quà) , Nạp Tích Lũy (sẽ nhận 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện)

+ Lễ Vật Sổ Tay : Trong thời gian diễn ra sự kiện , tổng lực chiến Sổ Tay đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

+ Quà Cuồng Thăng: Trong thời gian hoạt động sẽ mở bán các gói quà giúp tăng lực chiến Sổ Tay

Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !