Event “Thần Binh Sơ Hiện & Luân Chuyển Thiên Khải”

Yên Nhi nói các Tiên Hữu nghe rõ trả lời không?

Event “Thần Binh Sơ Hiện & Luân Chuyển Thiên Khải” sắp trình làng đến chư vị Tiên Hữu, không biết cả nhà có tò mò không nè? Để Yên Nhi giới thiệu qua cho mọi người biết nha!

EVENT "THẦN BINH SƠ HIỆN & LUÂN CHUYỂN THIÊN KHẢI"

Thần Binh Sơ Hiện

Icon Sự kiện

- Thời Gian: 18/08 – 22/08
- Nội Dung :

+ Nạp Tích Lũy:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện , chỉ cần người chơi nạp tiền tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng. Quà bao gồm : Ngọc , Tướng Kim Đan , Tướng Thiên Phú Đan , Gói Quà Chủ Đề , Đá Thần Hồn Vạn Năng , Đá Vũ Khí Chuyên Dụng (Dùng kích hoạt và nâng cấp Vũ Khí Chuyên Dụng của mỗi tướng). 

Giao diện sự kiện nạp tích lũy

Phần hiển thị “Hôm nay nạp” sẽ được reset mỗi ngày

Phần hiển thị “Tích Lũy Đạt” sẽ được nhận 1 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

+ Quà Chuyên Dụng:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện , mở bán các gói quà mở ra nguyên liệu để nâng cấp cho Tướng . Các gói quà có giới hạn mua , sẽ được reset lượt mua mỗi ngày.

+ Khuyến Mãi Tướng:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tăng Lực Chiến cho Tướng đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng . Lực Chiến sẽ tính tổng của tính năng Tướng. Quà nhận được sẽ là : Đá Thần Hồn Vạn Năng , Đá Vũ Khí Chuyên Dụng.

 

Luân Chuyển Thiên Khải

- Thời Gian : 18/08 đến 22/08

- Nội dung:

+ Gia Tốc Vận Chuyển: Trong thời gian diễn ra sự kiện , chỉ cần người chơi nạp tiền tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng. Quà bao gồm : Quà Nạp Trang Bị , Hộp Đồ Đỏ , Cường Hóa Kim Đan, Tinh Luyện Kim Đan , Đá Hồn Thần , Đá Hồn Ma , Đá Luân Chuyển Trang Bị (Dùng để nâng cấp ở phần Luân Chuyển Trang Bị)

Giao diện sự kiện nạp tích lũy

Phần hiển thị “Hôm nay nạp” sẽ được reset mỗi ngày

Phần hiển thị “Tích Lũy Đạt” sẽ được nhận 1 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

+ Phi Thăng Luân Chuyển: Trong thời gian diễn ra sự kiện , tổng tầng Luân Chuyển Trang Bị đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

+ Quà Luân Chuyển: Trong thời gian diễn ra sự kiện , có bán các gói quà mở ra nguyên liệu để nâng cấp Luân Chuyển Trang Bị.

Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !