Event "Thú Cưng Vui Thu – Mưa Khuyến Mãi"

Yên Nhi nói các Tiên Hữu nghe rõ trả lời không?

Event "Thú Cưng Vui Thu – Mưa Khuyến Mãi" sắp trình làng đến chư vị Tiên Hữu, không biết cả nhà có tò mò không nè? Để Yên Nhi giới thiệu qua cho mọi người biết nha!

EVENT " THÚ CUNG VUI THU - MƯA KHUYẾN MÃI"

Thú Cưng Vui Thu

- Thời Gian: 10/01-14/01
- Nội Dung :

+ Nạp Thú Cưng: Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng. Có 2 phần : Nạp Tích Lũy Nhận Quà Mỗi Ngày và Nạp Tích Lũy Nhận Quà 1 Lần Xuyên Suốt Sự Kiện.


PET MỚI Cậu Bé Tuyết

+Quà Chuyên Dụng: Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ bán các gói quà nguyên liệu để tăng cấp và tiến hóa thú cưng.

+ Khuyến Mãi Thú Cưng: Trong thời gian diễn ra sự kiện Lực Chiến thú cưng đạt mốc sẽ nhận quà tương

ứng

Mưa khuyến mãi

 

- Thời Gian: 10/01-14/01
+ KM Quý Tộc: Trong thời gian diễn ra hoạt động , người chơi nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được : Ngọc và Lệnh Bài Quý Tộc.Có 2 phần : Nạp Tích Lũy Nhận Quà Mỗi Ngày và Nạp Tích Lũy Nhận Quà 1 Lần Xuyên Suốt Sự Kiện.

 

 

+ Lực Chiến VIP: Trong hoạt động, Lực Chiến Quý Tộc tăng đạt mốc quy định được nhận quà tương ứng: Hạt Hoa Quý Tộc.


Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !