Thông báo liên thông máy chủ

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Cửu Thiên 3 sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong 01.07. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ GỘP MÁY CHỦ
13h00 NGÀY 01.07.2020

Gộp Máy Chủ

Các máy chủ gộp bao gồm:

  - S129 & S136
  - S130 & S134
  - S131 & S135
  - S132 & S133
  - S137 & S141
  - S138 & S144
  - S139 & S143
  - S140 & S142
  - S145 & S149
  - S146 & S150
  - S147 & S151
  - S148 & S152
  - S1 & S17
  - S2 & S20
  - S3 & S18
  - S4 & S19

***LƯU Ý:  Những server không nằm trong danh sách liên thông thì vẫn đăng nhập bình thường

Chúc các tiên hữu có những giây phút tu luyện và chinh phạt thú vị cùng Cửu Thiên 3 nhé!