TÍnh năng Tầm Bảo Các

Trên hành trình tham gia thế giới Tiên Hiệp, một trong những yếu tố quyết định đến sức mạnh của các Tiên Hữu chính là trang bị. ngoài việc săn Boss, thì Quay Tầm Bảo sẽ là nơi để các Tiên Hữu mang về cho mình những cực phẩm trang bị hiếm có, giúp cho con đường tu tiên dễ dàng hơn!!!

TÍNH NĂNG: TẦM BẢO CÁC

- Click chọn icon TẦM BẢO CÁC

CHI TIẾT

Giao diện tính năng Tầm Bảo Các

Các Tiên Hữu có thể chọn Tầm bảo 1 lần, 10 lần hoặc 50 lần. Quay tầm bảo càng nhiều, tì lệ ra trang bị ngon càng lớn. Vé tầm bảo có thể nhận ở SHOP

Giao diện Kho của Tầm Bảo Các

Sau khi quay xong, các Tiên Hữu có thể vào trong Kho Tầm Bảo để nhận vật phẩm.

Giao diện Tiệm tích điểm Tầm Bảo Các

Khi quay Tầm Bảo, các Tiên Hữu sẽ nhận được Điểm Tầm Bảo. Dùng điểm này có thể vào Tiệm Tích Điểm để đổi các vật phẩm giá trị khác.

Chúc các Tiên Hữu có thể tầm bảo được những trang bị cực khủng nhé!!!