TRANG BỊ LONG QUYỀN - THỨC TỈNH QUYỀN NĂNG CỦA RỒNG

Các Tiên Hữu thân mến!

Bên cạnh 12 trang bị mà các Tiên Hữu có thể sở hữu thông qua diệt Boss, đổi Shop, thì hôm nay, Yên Nhi xin giới thiệu đến các Tiên Hữu, một trong những loại trang bị cực mạnh và tất nhiên, sẽ không dễ để các đạt được và xưng bá: Trang Bị Long Quyền - Quyền Năng Của Rồng!!!

TRANG BỊ LONG QUYỀN

  Thông Tin:

  - Trang bị chia thành 12 phần , mỗi phần 1 vị trí trên nhân vật.

  - Trang bị được chia thành nhiều Bậc khác nhau (gồm 5 Bậc): Vàng - Thiên - Thần - Ma - Tuyệt Địa

  - Trang bị đủ số lượng 6/12 và 12/12 sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn, giúp nâng cao lực chiến cho Tiên Hữu

  Icon mục Trang Bị Long Quyền trong giao diện Nhân vật

  Giao diện set Trang Bị Long Quyền theo các vị trí

  Thông tin - Chỉ số của Trang Bị Long Quyền

  Thuộc tính ẩn được kích hoạt khi mang đủ số lượng Trang bị yêu cầu

  Cách Nhận:

  - Có 2 cách để các Tiên Hữu có thể nhận được Trang Bị Long Quyền, đó là: Tầm Bảo và Ghép

  - Tầm Bảo

  - Các Tiên Hữu khi quay Tầm Bảo, có cơ hội quay ra được Trang Bị Long Quyền, ngoài ra còn có thể nhận Đá Thần Long Quyền, dùng để ghép Trang Bị

  Giao diện Tầm Bảo, có cơ hội sở hữu Trang Bị Long Quyền cực mạnh

  - Ghép Trang Bị

  - Các Tiên Hữu có thể dùng Đá Thần Long Quyền (nhận được khi quay Tầm Bảo) để ghép thành Trang Bị Long Quyền.

  Đá Thần Long Quyền - nguyên liệu ghép Trang Bị

  Giao diện ghép Trang Bị Long Quyền

  - Đặc biệt, khi các Tiên Hữu sở hữu được 3 Trang Bị Long Quyền - Vàng thì sẽ ghép được Trang Bị Long Quyền - Thiên. Và các Bậc sau khi thoả điều kiện yêu cầu thì sẽ được nâng cấp.

  Giao diện nâng cấp bậc Trang Bị Long Quyền

  Giao diện Bộ Trang Bị Long Quyền - Thiên

  Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !