Sự Kiện Server Mới

Ngày 1 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Hoạt Động Server Mới
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
KNB Server Mới
Vòng Quay Diệu Thế
Bạo Long Xuất Thế
Ngày 2 Buff Truyền Kỳ
Tích Nạp Ngày
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Ngày 3 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo Long Xuất
Ngày 4 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo Long Xuất
Ngày 5 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo Long Xuất
Ngày 6 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo Long Xuất
Ngày 7 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Hoạt Động Tiệc Vui
Hoạt Động Server Mới
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Vui Đập Trứng
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo

Độ khó:

Kỹ năng:
Sở trường dùng Kiếm, là 1 phái có sức mạnh to lớn. Kiếm Thánh có năng lực tấn công vật lý cận chiến, cùng với cơ thể cường tráng giúp họ tung hoành thiên hạ.