Update Tiến Hóa – Duyên Phận Thú Cưng

Yên Nhi nói các Tiên Hữu nghe rõ trả lời không?

Update Phiên Bản “Tiến Hóa – Duyên Phận Thú Cưng” đã trình làng đến chư vị Tiên Hữu, không biết cả nhà có tò mò không nè? Để Yên Nhi giới thiệu qua cho mọi người biết nha!

TIẾN HÓA - DUYÊN PHẬN THÚ CƯNG

Tiến Hóa Thú Cưng

Icon Tiến Hóa Thú Cưng

Thú cưng đạt 20 sao mới có thể bắt đầu tiến hóa

Để tiến hóa cần đạt đủ 2 điều kiện : Cấp Sao Tương Ứng và Nguyên Liệu “Đá Tiến Hóa Thú 1”

Có 5 cấp tiến hóa , bắt đầu từ CS0 đến max là CS5. Mỗi cấp tiến hóa sẽ tăng thuộc tính cơ bản và thuộc tính nguyên tố của thú cưng.

Đạt cấp tiến hóa cuối (CS5) thì thú cưng sẽ biến hình.


3 Thú cưng cuối hiện tại chưa mở tiến hóa và sẽ được mở trong thời gian tới.

Các nguyên liệu để tiến hóa , tăng sao , tăng cấp , … có thể tìm được ở event thú cưng

Duyên Phận Thú Cưng

Để tăng duyên phận cho thú cưng cần đạt đủ điều kiện về level và nguyên liệu “Đá duyên phận thú cưng” .

Duyên phận tầng tối đa là 10 , kỹ năng của duyên phận các cặp thú cưng cao nhất là lv4 .

Để nâng cấp Kỹ Năng duyên phận chỉ cần đạt đủ điều kiện về tầng (số bậc).

Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !