X2 KNB Nạp 26 - 27/8

Yên Nhi nói các Tiên Hữu nghe rõ trả lời không?

Sự kiện cực HOT, bắt đầu từ 00:01 ngày 26.08 đến 23:59' ngày 27.08, đó là:

X2 KNB NẠP

00:01 ngày 26.08

THỜI GIAN

- Từ 00h01 ngày 26.08 đến đến 23h59' ngày 27/08

NỘI DUNG

- Khi các Tiên Hữu nạp trong thời gian này sẽ được x2 KNB Nạp.

Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !