X2 Nạp 1/1 & 2/1

Yên Nhi nói các Tiên Hữu nghe rõ trả lời không?

Sự kiện cực HOT, bắt đầu từ 00:01 ngày 01.01.2021 đến 23:59' ngày 02.01, đó là:

X2 KNB NẠP

00:01 ngày 01.01 đến 23:59 ngày 02.01

THỜI GIAN

- Từ 00:01 ngày 01.01.2021 đến 23:59' ngày 02.01

NỘI DUNG

- Khi các Tiên Hữu nạp trong thời gian này sẽ được x2 KNB Nạp.

***LƯU Ý:
- Không giới hạn số lần nạp

- Không giới hạn mệnh giá nạp

- Không giới hạn server nạp (Dành cho tất cả server hiện có của CT3)

Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !