Tin tức

Các Tiên Hữu thân mến!

Cửu Thiên Mobile sẽ bảo trì máy chủ để cập nhật phiên bản mới. Sau đây là lịch trình chi tiết:

BẢO TRÌ UPDATE PHIÊN BẢN MỚI

"HỢP LỰC TRỪ MA"

Thời gian: 18:45'- 19:30' ngày 13.02.2020

Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!