Hướng dẫn

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Linh Nhi sẽ giới thiệu đến các Tiên Hữu một trong những đặc sắc HOT của game, đó là: TRANG BỊ, để mọi người nắm thông tin và cùng tìm hiểu nhé!

CẨM NANG TRANG BỊ

TRANG BỊ luôn là những điều cốt yếu nhất trong việc xây dựng nhân vật, nâng cao lực chiến, xưng bá tam giới. Trong Cửu Thiên Mobile, trang bị sẽ là điểm hấp dẫn với những hình thức tăng cấp độc đáo.

Loại Trang Bị

Trang bị chia thành 7 phẩm chất gồm Lục, Lam, Tím, Cam, Vàng, Ma, Thần.

Trang bị chia thành 12 vị trí: Nón, Vai, Đai, Quần, Giày, Giáp, Dây Chuyền, Ngọc Bội, Bao Tay, Vòng Tay, Nhẫn, Vũ Khí.

Trang bị hệ thống Thú Cưỡi: Yên, Giáp, Cương, Bàn Đạp.

Trang bị thường sẽ phân chia Nghề.

Một trang bị khá là xịn xò

Thăng Cấp

Thăng cấp có thể tăng thuộc tính cố định đối với vị trí.

Thăng cấp cần tiêu hao 1 lượng Đá Thăng Cấp Trang Bị nhất định.

Khi thăng cấp có tỷ lệ thất bại nhất định.

Khi đạt cấp độ với 1 số lượng trang bị nhất định sẽ kích hoạt bộ tăng thêm lực chiến

Giao diện thăng cấp Trang Bị

Tách

Tách là phân giải trang bị không dùng thành Tinh Hoa, trang bị bị tách sẽ mất đi.

Chỉ có trang bị phẩm chất Lục, Lam, Tím, Cam mới có thể tách.

Trang bị có cấp càng cao, phẩm chất càng cao thì khi tách nhận được càng nhiều Tinh Hoa.

Giao diện tách Trang Bị

Chuyển Thuộc Tính

Trang bị phẩm chất Cam trở lên mới có thể chuyển.

Chỉ có vị trí tương đồng mới có thể chuyển.

Trang bị của 3 loại thuộc tính Phụ Ma đầu sẽ tiến hành đổi.

Giao diện chuyển thuộc tính

Chúc Phúc

Tiêu hao Đồng để tiến hành Chúc Phúc cho vị trí có thể tăng thuộc tính cố định.

Khi đạt cấp độ với 1 số lượng trang bị nhất định sẽ kích hoạt bộ tăng thêm lực chiến.

Giao diện chúc phúc Trang Bị

Cường Hoá

Cường hóa có thể tăng tỷ lệ hiệu quả thuộc tính cơ bản của trang bị.

Dùng Đá Cường Hóa, cường hóa vị trí của trang bị, có tỷ lệ thất bại nhất định.

Khi đạt cấp độ với 1 số lượng trang bị nhất định sẽ kích hoạt bộ tăng thêm lực chiến.

Giao diện cường hoá Trang Bị

Khảm Đá

Mỗi vị trí trang bị sẽ khảm 1 loại đá nhất định. VD: Vũ khí sẽ khảm đá công, Giáp sẽ khảm đá thủ.

Có thể thăng cấp đá bằng đá cùng cấp.

Giao diện khảm đá Trang Bị

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!