Sự kiện

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Má Múp sẽ giới thiệu đến các Tiên Hữu một trong những đặc sắc HOT của game, đó là: ĐẦU TƯ KIM NGUYÊN BẢO, để mọi người nắm thông tin và cùng Má Múp tìm hiểu nhé!

ĐẦU TƯ KIM NGUYÊN BẢO

Được chia thành: Quỹ Trưởng Thành và Đặc Biệt

Quỷ Trưởng Thành

- Đầu tư 500 KNB để trợ uy Vũ Vương Phạt Trụ, được nhận KM X10 , tổng hoàn trả là 5000 KNB Khóa

Đặc biệt

- Đầu tư 2000 KNB, tổng nhận KM X6, tổng hoàn trả là 12.000 KNB Khóa 

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!