Đặc sắc

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Má Múp sẽ giới thiệu đến các Tiên Hữu một trong những đặc sắc HOT của game, đó là: THIÊN KIẾM, để mọi người nắm thông tin và cùng Má Múp tìm hiểu nhé!

THIÊN KIẾM

Thiên Kiếm – Quang tàng thần võ kiếm, dao chỉ cửu trùng thiên

- Hệ thống Thiên Kiếm mở khi người chơi đạt lv 95

- Thiên kiếm tổng có 11 bậc, người chơi có thể dùng Kiếm Linh để tăng bậc cho Thiên Kiếm

- Có thể dùng Thần hóa Đan, Nhập Ma Đan để cường hóa, tăng thuộc tính cho Thiên Kiếm

- Thiên Kiếm có 3 kỹ năng chủ động và 5 kỹ năng bị động, căn cứ theo số bậc khác nhau mà mở các kỹ năng khác nhau tương ứng

- Kỹ năng chủ động người chơi chỉ được chọn 1, sau khi dùng kỹ năng giao diện chính sẽ hiển thị kỹ năng Thiên Kiếm đã kích hoạt

- Người chơi có thể dùng Sách KN Thiên Kiếm để tăng lv cho kỹ năng


- Thiên Kiếm có thể lắp 4 vị trí trang bị là: Lưỡi, Mũi, Chuôi, Vỏ

- Bậc của trang bị được lắp bị ảnh hưởng bởi Bậc của Thiên Kiếm, tăng số bậc sẽ lắp được những trang bị mạnh hơn

- Trang bị dư ra có thể tách để cường hóa cho những trang bị đang dùng

Kiếm Mộ – Vạn kiếm quy hồn, luyện chú thần kiếm

- Bí Cảnh Kiếm Mộ sẽ mở khi người chơi đạt lv 95, sẽ mở các ải tương ứng với bậc Thiên Kiếm của người chơi.

- Người chơi mỗi ngày được 1 cơ hội vào Bí Cảnh Kiếm Mộ, trong đó tiêu diệt lượng quái nhất định nhận được thêm lượt vào bí cảnh.

- Thời gian mỗi lần vào Bí Cảnh là 5 phút, có thể dùng lượt đổi lấy thời gian (1 lần – 5 phút).

- Trong Bí Cảnh Kiếm Mộ sẽ kiếm được Kiếm Linh và Trang bị Thiên Kiếm


Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!