Đặc sắc

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Linh Nhi sẽ giới thiệu đến các Tiên Hữu một trong những đặc sắc HOT của game, đó là: TÍNH NĂNG THIÊN THƯ, để mọi người nắm thông tin và cùng tìm hiểu nhé!

TÍNH NĂNG THIÊN THƯ

Thiên thư – Dục hoán hồi tiên đàm vãng sự, trực tu anh tương nhận thiên thư

- Đăng nhập liên tục 7 ngày hoặc nạp tới mốc nhất định sẽ nhận Thiên Thư

- Khi Hệ thống thiên thư đã mở, người chơi chỉ cần online, sẽ tự động tăng thời gian (mỗi phút tăng 1 lần)

- Có thể tiêu hao điểm thời gian để tăng Sao cho “Thiên Thư”, nhận tăng thuộc tính nhất định

- Mỗi tăng 10 sao, Thiên Thư sẽ tăng 1 bậc, tăng thêm nhiều thuộc tính

- Khi đạt bậc nhất định sẽ kích hoạt “Kỹ năng thiên thư” tương ứng, có thể dùng “Sách KN Thiên Thư” để nâng cấp

- Có thể dùng Thần Hóa, Nhập Ma Đan để tăng thuộc tính Thiên Thư, Bậc Thiên thư càng cao giới hạn Thần hóa đan có thể dùng càng cao

Sách Thượng Cổ -- Bí tịch quỳnh khoa huy ánh thấu, bạch vân chu hạc trấn trường nhàn

- Khi Thiên Thư đạt tới bậc 5, sẽ mở tính năng Sách Thượng cổ

- Người chơi tiêu hao Tàn Quyển Thượng Cổ Thiên Thư để tu sửa, nhận được điểm kỹ năng

- Người chơi sử dụng điểm kỹ năng có thể học các kỹ năng trên Sách Thượng Cổ

- Học kỹ năng trên Sách Thượng Cổ, không chỉ tăng thuộc tính cơ bản, mà còn kèm theo nhiều loại hiệu quả kỹ năng nữa!

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!