Đặc sắc

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Linh Nhi sẽ giới thiệu đến các Tiên Hữu một trong những đặc sắc HOT của game, đó là: TÍNH NĂNG VÒNG SÁNG, để mọi người nắm thông tin và cùng tìm hiểu nhé!

TÍNH NĂNG VÒNG SÁNG

Vòng Sáng-Khí vận gia thân, bá khí ngoại lộ!

- Khi người chơi đạt lv 75 trở lên sẽ mở hệ thống vòng sáng

- Vòng sáng tổng cộng chia thành 12 bậc, người chơi có thể dùng Vòng Sáng•Tăng Bậc Đan để tăng số bậc cho vòng sáng.

- Vòng sáng có thể được cường hóa khi dùng Thần Đan, Ma Đan giúp tăng thuộc tính

- Vòng sáng tổng cộng có 6 kỹ năng chủ động, căn cứ theo số bậc tương ứng để mở kỹ năng khác nhau

- Người có thể Sách KN vòng sáng để tăng lv cho Kỹ năng.

- Sau khi người chơi kích hoạt một ảo hóa nào đó, có thể thu thập Bụi vòng sáng. Tăng sao giúp tăng thuộc tính nhất định cho nhân vật. Ảo hóa đặc biệt cần tiêu hao lượng Mảnh Vòng Sáng nhất định mới có thể tăng sao


Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!