Đặc sắc

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Má Múp sẽ giới thiệu đến các Tiên Hữu một trong những đặc sắc HOT của game, đó là: HỆ THỐNG TRỢ CHIẾN, để mọi người nắm thông tin và cùng Má Múp tìm hiểu nhé!

HỆ THỐNG TRỢ CHIẾN

Trợ chiến – Kim bồng đạo tôn dục phong thần, thiên tướng nguyên thần lai trợ chiến!

Trợ chiến chia thành 3 loại: Pháp Bảo, Thần Tướng, Nguyên Thần

1. PHÁP BẢO

1.thường Pháp Bảo sẽ kích hoạt theo trình tự, kích hoạt Pháp bảo tiếp theo cần đạt đủ điều kiện; sau Pháp bảo chưa kích hoạt này sẽ hiển thị 1 Pháp bảo hiếm vĩnh viễn, lần lượt là: Thiên Cơ Kính, Luyện Yêu Đài, Đá Nữ Oa

2. LV cao nhất của kỹ năng Pháp bảo là Lv13. Dùng Đá Bậc Pháp bảo để tăng sao, dùng Sách KN thiên phú Pháp bảo tương ứng để kích hoạt kỹ năng thứ 2,

3. Sách KN thiên phú Pháp bảo có thể kiếm được qua hoạt động vận hành


- Pháp bảo có thể dùng Pháp Bảo: Thức Tỉnh Đan, Đột pháp đan để thức tỉnh, sau khi thức tỉnh đạt lv nhất định sẽ kích hoạt kỹ năng Thức tỉnh. Có thể dùng Chí Tôn Thức Tỉnh Đan để tăng thuộc tính cơ bản của Pháp bảo.

2. THẦN TƯỚNG

- Thần tướng chia thành 2 loại: Thần Tướng Phong Thần Bảng và Thần Tướng Thượng Cổ

- Có thể dùng Thần Tướng Bồi Nguyên Đan để tăng thuộc tính theo %, tiêu hao Mảnh Thần Tướng tương ứng để tăng sao


- Tiêu hao Thần Tướng Thức Tỉnh Đan, Thần tướng Đột Phá Đan, Thần tướng Thức Tỉnh Đan để gia tăng thuộc tính cho nhân vật

- Tiêu hao Đồng, Tinh Túy, Tướng Linh để nâng cấp Thiên Phú Thần Tướng, tăng thuộc tính cho nhân vật và tăng cấp kỹ năng Thần Tướng.

3. NGUYÊN THẦN

- Lv 70 mở hệ thống

- Tiêu hao Linh Nguyên Thần để tăng bậc, người chơi có thể dùng Nguyên Thần Tăng Bậc đan để tăng sao. Khi đạt tới bậc nhất định sẽ kích hoạt kỹ năng tương ứng của Nguyên Thần

- Có thể dùng Thần Hóa Đan, Nhập Ma Đan để tăng thuộc tính cho Nguyên Thần

- Có thể mang trang bị cho Nguyên Thần


- Sau khi mở Ảo hóa Nguyên Thần, người chơi có thể ảo hóa ngoại hình của Nguyên Thần, biến đổi mô hình Nguyên thần của bản thân, cần tiêu hao số Mảnh nguyên thần tương ứng để tăng sao.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!