Sự kiện

Xin chào các Tiên Hữu, lại là Má Múp đây!!!

Các Tiên Hữu ơiii hôm nay chúng ta sẽ đến với thông tin của Phiên bản mới toanh mang tên "Bảo Vật Bát Quái"

PHIÊN BẢN MỚI: BẢO VẬT BÁT QUÁI


Bảo Vật Bát Quái

- Hệ thống trang bị Bảo Vật

- Có 4 vị trí trang bị Bảo Vật cho nhân vật

- Mỗi trang bị có thuộc tính khác nhau, tăng theo cấp bậc

- Khi nâng cấp thành công sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn theo số lượng trang bị Bảo Vật

Các Tiên Hữu có thể đổi Bảo Vật trong hoạt động Đổi

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!