Sự kiện

Xin chào các Tiên Hữu, lại là Má Múp đây!!!

Các Tiên Hữu ơiii hôm nay chúng ta sẽ đến với thông tin của Phiên bản mới toanh mang tên "Bảo Vật Bát Quái"

PHIÊN BẢN MỚI: HỆ THỐNG BIẾN THÂN


Biến thân – Kim bồng đạo tôn dục phong thần, vạn biến pháp thân phá càn khôn

- Khi sinh mệnh dưới 40% sẽ kích hoạt hiệu quả biến thân, ngoài hiệu quả cơ bản còn có thể sử dụng các loại thẻ bài biến thân để nhận thêm các hiệu quả khác, hỗ trợ PK tuyệt đỉnh.

1.1 Thẻ Bài Biến Thân

1. Chia làm 3 loại: Hiếm, Sử Thi và Truyền Thuyết

2. Thẻ bài gồm 5 hệ tương ứng với ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mỗi hệ sẽ tăng một thuộc tính khác nhau

3. Thu thập mảnh thẻ bài từ Vòng Quay Tầm Bảo có thể kích hoạt và tăng cấp thẻ bài

4. Khi nâng cấp thẻ bài đạt điều kiện, có thể kích hoạt kỹ năng kết hợp của Thẻ Bài Truyền Thuyết

1.2 Tầm Bảo Thẻ Bài

1. Nâng cấp Biến Thân đến bậc 3 sẽ mở Vòng Quay Tầm Bảo Thẻ Bài.

2. Mỗi ngày có thể nhận miễn phí một lượng vé rút thẻ bài, bậc biến thân càng cao, vé nhận càng nhiều.

3. Rút thẻ bài có thể nhận đủ 3 phẩm chất gồm Hiếm, Sử Thi, Truyền Thuyết.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!