Sự kiện

Xin chào các Tiên Hữu, lại là Má Múp đây!!!

Các Tiên Hữu ơiii hôm nay chúng ta sẽ đến với thông tin của Phiên bản mới toanh mang tên "Tinh Luyện Thượng Cổ"

PHIÊN BẢN MỚI: TINH LUYỆN THƯỢNG CỔ


Tinh Luyện Thượng Cổ

- Hệ thống nâng cấp trang bị Thượng Cổ

- Trang bị sau khi nâng cấp Tinh luyện Viễn Cổ mới có thể nâng lên Thượng Cổ

- Mỗi trang bị nâng cấp sẽ tốn một lượng Thượng Cổ Thiên Thạch và vật phẩm Thượng Cổ Hôn

- Khi nâng cấp thành công sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn theo số lượng trang bị Thượng Cổ

Các Tiên Hữu có thể tìm thấy vật phẩm Thượng Cổ Thiên Thạch và Thượng Cổ Hồn trong hoạt động Nhà Boss

Nhà Boss Tầng 5

- Mỗi ngày người chơi sẽ có lượt nhất định miễn phí vào nhà Boss, mỗi lần giới hạn vào 30p

- Tiêu diệt Boss sẽ nhận được Thượng Cổ Thiên Thạch và Thượng Cổ Thạch, vật phẩm dùng để Tinh Luyện Thượng Cổ

Điều kiện mở: cấp 100 trở lên, đồng thời sở hữu 16 trang bị Viễn Cổ

Lưu Ý: Tầng này là bản đồ Liên SV

Giao diện Nhà Boss Tầng 5

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên Mobile!