03.01: Chuỗi Sự Kiện Chào Năm Mới

Đón năm mới 2018 cùng CỬU THIÊN PHONG THẦN, mời các tiên hữu tham gia chuỗi sự kiện sau đây:

 

PHẠM VI ÁP DỤNG

Ngày 03.01: Từ máy chủ S1 đến S32.

Các máy chủ khác sẽ mở event lần lượt theo ngày ra mắt máy chủ.

  • Ngày 4/1: S33
  • Ngày 5/1: S34
  • Ngày 6/1: S35
  • Ngày 7/1: S36
  • Ngày 8/1: S37
  • Ngày 9/1: S38

CHIẾN BOSS

* Thời Gian: 00:00' ngày 03.01 đến 23:59' ngày 09.01

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ, tiên hữu tham gia tiêu diệt boss sẽ nhận điểm boss.

- Boss Dã Ngoại, Chiến Trường Phong Thần = 10 điểm

- Boss Ảo Cảnh, Sân Tập Luyện,  Liên Server = 50 điểm

Yêu Cầu Nhận Được
300 Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *2
600 Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *2
Vé Vòng Quay 1 *1
1000 Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *3
Vé Vòng Quay 1 *1
1500 Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *3
Vé Vòng Quay 1 *2

TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ

* Thời Gian: 00:00' ngày 03.01 đến 23:59' ngày 09.01

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu sử dụng điểm boss để đổi quà mỗi ngày.

Điều Kiện Nhận Được Lượt Đổi
100 Điểm Boss Thiên Đình Thánh Thảo 10
300 Điểm Boss Nữ Thần Chi Lệ 5
1000 Điểm Boss Thiên Niên Bàn Đào 4
3000 Điểm Boss Thợ Săn Quái 1
10000 Điểm Boss
100 KNB
Chân-Thợ Săn Quái 1
180 Điểm Boss
160 KNB
Vé Vòng Quay 1 *10 50
20 Điểm Boss
16 KNB
Vé Vòng Quay 1 *1 20
5000 Điểm Boss
Tinh Phách *2
Ma Phách *1 3
20000 Điểm Boss
Ma Phách *3
Thần Phách *1 2
1000 Điểm Boss
200 KNB
Thiên Thạch *20 10
250 Điểm Boss
5 KNB
Thần Binh Đột Phá Đan *1 5
100 Điểm Boss
100 KNB
Sách KN Vòng Sáng *1 10
250 Điểm Boss
50 KNB
Nguyên Thần Linh *10 10
3000 Điểm Boss
300 KNB
Sách KN Cánh Cao *1 5
3000 Điểm Boss
300 KNB
Sách KN Thú Cưỡi Cao *1 5

TIÊU PHÍ NGÀY

* Thời Gian: 00:00' ngày 03.01 đến 23:59' ngày 09.01

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu tiêu phí KNB đạt mốc mỗi ngày nhận quà tương ứng.

Mốc Tiêu Phí Quà Thưởng
200 200 Điểm Boss
500 300 Điểm Boss
1000 500 Điểm Boss
2000 1000 Điểm Boss
5000 3000 Điểm Boss
10000 5000 Điểm Boss
20000 10000 Điểm Boss
30000 10000 Điểm Boss

NẠP TÍCH LŨY

* Thời Gian: 00:00' ngày 03.01 đến 23:59' ngày 09.01

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu Sử dụng Vé Vòng Quay hoặc 20 KNB để nhận 1 lượt quay.

 

Nạp Tích Lũy Phần Thưởng
1000 KNB Đá Công Lv6 *1
Hộp Đá Lv6 *1
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *1
Sách KN Vòng Sáng *1
Ng.Thần Thần Hóa Đan *1
Thiên Thạch *20
2000 KNB Đá Công Lv7 *1
Tinh Phách *1
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Ng.Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
5000 KNB Thiên Ma (Tay)
Tinh Phách *1
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Ng.Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
10.000 KNB Thiên Ma (Quần)
Tinh Phách *2
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Ng.Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
20.000 KNB Thiên Ma (Áo)
Danh Hiệu "Chân-Thợ Săn Quái"
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Ng.Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *50
50.000 KNB Thiên Ma (Đầu)
Tinh Phách *2
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *1
Sách KN Vòng Sáng *2
Ng.Thần Nhập Ma Đan *1
Thiên Thạch *50
100.000 KNB Sách Đột Phá KN Thú Cưỡi *1
Ma Phách *1
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Ng.Thần Nhập Ma Đan *2
Thiên Thạch *100
200.000 KNB Sách Đột Phá KN Thú Cưỡi *1
Ma Phách *3
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *3
Sách KN Vòng Sáng *2
Ng.Thần Nhập Ma Đan *3
Thiên Thạch *100

VÒNG QUAY CÁNH

* Thời Gian: 00:00' ngày 03.01 đến 23:59' ngày 06.01

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu sử dụng Vé Vòng Quay hoặc KNB để quay. 

Nhận Được
Mảnh Cánh Thượng Cổ
Cánh Tăng Bậc Đan
Sách KN Cánh Sơ
Thần Hồn Cánh: Cánh Thượng Cổ

NẠP LIÊN TỤC

* Thời Gian: 00:00' ngày 04.01 đến 23:59' ngày 08.01

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu nạp lần đầu mỗi ngày nhận quà tương ứng 

Yêu Cầu Nhận Được
1 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
2 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thần Binh Đột Phá Đan *2
3 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
4 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thần Binh Đột Phá Đan *3
5 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
Mảnh Tinh Phách *5

VÒNG QUAY THÚ CƯỠI

* Thời Gian: 00:00' ngày 07.01 đến 23:59' ngày 09.01

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu sử dụng Vé Vòng Quay hoặc KNB để quay. 

Nhận Được
Mảnh Viễn Cổ Dị Long
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan
Sách KN Thú Cưỡi Sơ
T.Hồn Thú Cưỡi: Viễn Cổ Dị Long

Chúc các tiên hữu năm mới 2018 Hạnh Phúc và Thành Công!

Bạn cần hỗ trợ