09H 15.05: Bảo trì cập nhật hệ thống

Các tiên hữu thân mến!

Cửu Thiên sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật hệ thống và cập nhật tính năng mới. Lịch bảo trì dự kiến:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ CẬP NHẬT HỆ THỐNG

Thời gian: 09:00- 10:00 ngày 15.05.2018


Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên!
Bạn cần hỗ trợ