14.2: Chuỗi Ưu Đãi Đón Tết - Tiệc Mua Sắm

Các Tiên Hữu thỏa thích mua sắm cuối năm lại còn nhận được quà từ Cửu Thiên nhé.

Mời các tiên hữu cùng tham gia!

PHẠM VI ÁP DỤNG

Các máy chủ: S1 đến S59

QUÀ TIỆC

* Thời Gian: 00:00' ngày 14.02 đến 23:59' ngày 20.02

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ , mỗi ngày login nhận "Quà Tiệc 1".

NẠP TÍCH LŨY

* Thời Gian: 00:00' ngày 14.02 đến 23:59' ngày 20.02

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ , nạp tích lũy nhận quà siêu hot gồm : Mảnh Thần Tướng , Đá , Nguyên Thần "Tinh Linh" , Ma Phách , Tinh Phách , Thiên Thạch , …

TIÊU PHÍ NGÀY

* Thời Gian: 00:00' ngày 14.02 đến 23:59' ngày 20.02

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ , mỗi ngày tiêu phí đạt mốc sẽ nhận quà giá trị .Quà tiêu phí này sẽ reset mỗi ngày:

MỤC TIÊU NGÀY

* Thời Gian: 00:00' ngày 14.02 đến 23:59' ngày 20.02

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ , mỗi ngày hoàn thành các nhiệm vụ để nhận exp Bảng Phong Thần sẽ nhận được quà.

ĐỔI QUÀ

* Thời Gian: 00:00' ngày 14.02 đến 23:59' ngày 20.02

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ , mỗi ngày người chơi có thể đổi được rất nhiều phần quà hấp dẫn , lượt đổi quà sẽ reset mỗi ngày.

Các phần quà được đổi bao gồm : Tinh Phách, Ma Phách , Thần Phách , Hộp Thú Hồn Cam , Sách KN Thức Tỉnh Pháp Bảo , … và các phần quà hấp dẫn khác.

Ngoài ra người chơi còn có cơ hội sở hữu các trang bị và trang sức Cam Lv 100 từ việc đổi các mảnh trang bị và mảnh trang sức để lấy hộp quà.

Các mảnh này có thể tìm được từ : Boss Thế Giới , Boss Ảo Cảnh , Boss Dã Ngoại.

VÒNG QUAY THÚ CƯỠI

* Thời Gian: 00:00' ngày 14.02 đến 23:59' ngày 16.02

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ , người chơi quay thưởng sẽ có cơ hội nhận được thú cưỡi đặc biệt "Cơ Giáp Địa Long" vô cùng dũng mãnh.

NẠP LIÊN TỤC

* Thời Gian: 00:00' ngày 15.02 đến 23:59' ngày 19.02

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ , nạp lần đầu mỗi ngày sẽ nhận được quà.

VÒNG QUAY CÁNH

* Thời Gian: 00:00' ngày 17.02 đến 23:59' ngày 19.02

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ , người chơi quay thưởng sẽ có cơ hội nhận được cánh "Tề Thiên".

Chúc các tiên hữu năm mới An Khang và Thịnh Vượng!

 

Bạn cần hỗ trợ