17.01: Cập nhật chuỗi sự kiện hấp dẫn mới

Đáp ứng nhu cầu tu luyện thành tiên của các tiên hữu, Cửu Thiên sẽ mở thêm chuỗi sự kiện mới cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Mời các tiên hữu cùng tham gia!

PHẠM VI ÁP DỤNG

Các máy chủ: S1 đến S43

GIỜ VÀNG PHÁO HOA

* Thời Gian: 00:00' ngày 17.01 đến 23:59' ngày 23.01

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ, tiên hữu nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận quà siêu giá trị.

Mốc Nạp KNB Nhận Được
1000 Đá Công Lv6 *1
Hộp Đá Lv6 *1
Cánh Thần Hóa Đan *1
Mảnh Hậu Nghệ *10
Thần Giáp Thần Hóa Đan *1
Thiên Thạch *20
2000 Đá Công Lv7 *1
Tinh Phách *1
Cánh Thần Hóa Đan *2
Mảnh Hậu Nghệ *10
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
5000 Đá Công Lv8 *1
Tinh Phách *1
Cánh Thần Hóa Đan *2
Mảnh Hậu Nghệ *10
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
10.000 Đá Công Lv9 *1
Tinh Phách *2
Cánh Thần Hóa Đan *2
Mảnh Hậu Nghệ *10
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
20.000 Mảnh Cánh Nhân Ngư *50
Tinh Phách *2
Cánh Thần Hóa Đan *2
Sách KN Cánh Trung *3
Thần Giáp Thần Hóa Đan *3
Thiên Thạch *50
50.000 Cánh Nhân Ngư
Tinh Phách *2
Cánh Nhập Ma Đan *1
Sách KN Cánh Cao *1
Thần Giáp Nhập Ma Đan *1
Thiên Thạch *50
100.000 Mảnh Cánh Nhân Ngư *50
Ma Phách *1
Cánh Nhập Ma Đan *2
Sách KN Cánh Cao *2
Thần Giáp Nhập Ma Đan *2
Thiên Thạch *100
200.000 Mảnh Cánh Nhân Ngư *100
Ma Phách *3
Cánh Nhập Ma Đan *3
Sách KN Cánh Cao *3
Thần Giáp Nhập Ma Đan *3
Thiên Thạch *100

PHÁO HOA SÔI NỔI

* Thời Gian: 00:00' ngày 17.01 đến 23:59' ngày 23.01

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu mỗi ngày hoàn thành các nhiệm vụ nhận điểm EXP phong thần sẽ nhận quà các mốc

Điểm Nhận Được
150 Thần Tướng Thức Tỉnh Đan *3
250 Thần Tướng Thức Tỉnh Đan *4
Thần Tướng Đột Phá Đan *1
500 Thần Tướng Thức Tỉnh Đan *4
Thần Tướng Đột Phá Đan *1
Vé Vòng Quay 1 *1

QUÀ BẤT NGỜ

* Thời Gian: 00:00' ngày 17.01 đến 23:59' ngày 23.01

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ, tiên hữu sử dụng vật phẩm và KNB để đổi quà, mỗi ngày sẽ reset lại lượt đổi.

Mốc Quà Thưởng Số Lượt Đổi
200 KNB Vé Vòng Quay 1 *10 10
950 KNB Vé Vòng Quay 1 *50 50
100 KNB 500 Kim Phiếu 10
Sách KN Thú Cưỡi Trung
500 KNB
Sách KN Thú Cưỡi Cao 5
Sách KN Cánh Trung
500 KNB
Sách KN Cánh Cao 5
Tinh Phách *2
1000 KNB
Ma Phách *1 2
Ma Phách *3
2000 KNB
Thần Phách *1 2
200 KNB
500 Kim Phiếu
Thiên Thạch *20 5
100 KNB
50 Kim Phiếu
Nguyên Thần Linh *20 5
100 KNB
50 Kim Phiếu
Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *20 5
Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *5
50 KNB
Sách KN Vòng Sáng 10
Bột Thú Cưỡi *20
30 KNB
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *10 20
Bột Cánh *20
30 KNB
Cánh Tăng Bậc Đan *10 20
Thần Tướng Đột Phá Đan *1
30 Kim Phiếu
Thần Tướng Thức Tỉnh Đan *2 50
Phù x1.5 EXP
50 Kim Phiếu
Phù x3 EXP 3
Phù x1.5 EXP
50 KNB
Phù x5 EXP 2
Phù x1.5 EXP
100 KNB
Phù x10 EXP 1
Đá Cường Hóa Thường *2
30 Kim Phiếu
Đá Cường Hóa Trung 30
Sách KN Thú Cưỡi Sơ
200 Kim Phiếu
Sách KN Thú Cưỡi Trung 20
Sách KN Cánh Sơ
200 Kim Phiếu
Sách KN Cánh Trung 20

NẠP LIÊN TỤC

* Thời Gian: 00:00' ngày 18.01 đến 23:59' ngày 22.01

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ, mỗi ngày nạp lần đầu tiên hữu sẽ nhận được quà.

Ngày Phần Thưởng
1 Pháp Bảo Thức Tỉnh Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
2 Pháp Bảo Thức Tỉnh Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thần Binh Đột Phá Đan *2
3 Pháp Bảo Thức Tỉnh Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
4 Pháp Bảo Thức Tỉnh Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thần Binh Đột Phá Đan *3
5 Pháp Bảo Thức Tỉnh Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
Mảnh Tinh Phách *5

VÒNG QUAY SIÊU CẤP

* Thời Gian: 00:00' ngày 17.01 đến 23:59' ngày 23.01

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ, tiên hữu Sử dụng 20 KNB hoặc Vé Vòng Quay để tham gia. Mỗi lần quay ngoài quà nhận được sẽ nhận thêm điểm VQ để đổi quà. Số lượt quay cũng sẽ được tích lũy để nhận quà các mốc .

Quà Vòng Quay Tích Lũy Lượt Quay Nhận Quà Dùng Tích Điểm Đổi Quà
Thú Cưỡi Địa Ngục Chiến Xa 100 Lần = Vé Vòng Quay 1 *10 25.000 điểm = Thú Cưỡi Địa Ngục Chiến Xa
Mảnh Địa Ngục Chiến Xa 300 Lần = Vé Vòng Quay 1 *20 100 điểm = Pháp Bảo Thức Tỉnh Đan
Sách Đột Phá KN Thú Cưỡi 500 Lần = Vé Vòng Quay 1 *20 100 điểm = Pháp Bảo Đột Phá Đan
Hộp Đá Lv3 1000 Lần = Vé Vòng Quay 1 *50 250 điểm = Mảnh Địa Ngục Chiến Xa
Thiên Thạch - 500 điểm = Tàng Bảo Đồ Cao
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan - 2500 điểm = Quà Ưu Đãi Tbi Thần Tướng (Lục)
Cánh Tăng Bậc Đan - 3000 điểm = Quà Ưu Đãi Tbi Thần Tướng (Lam)
Vòng Sáng Tăng Bậc Đan - 25.000 điểm = Sách Đột Phá KN Thú Cưỡi
Nguyên Thần Linh - 25.000 điểm = Sách Đột Phá KN Cánh
Đá Sao Pháp Bảo - -

Chúc các tiên hữu có những giây phút giải trí ý nghĩa cùng Cửu Thiên Phong Thần!

Bạn cần hỗ trợ