24.12: Chuỗi sự kiện đón Giáng Sinh

Đón Giáng Sinh cùng CỬU THIÊN PHONG THẦN, mời các tiên hữu tham gia chuỗi sự kiện sau đây:

 

THỜI GIAN - PHẠM VI ÁP DỤNG

Bắt đầu: 00:00' ngày 24.12 đến 23:59' ngày 30.12, kéo dài 7 ngày.

Lưu Ý:

Chỉ những server đã mở được 15 ngày mới tham gia được chuỗi sự kiện này.

GIỜ VÀNG PHÁO HOA

* Thời Gian: 00:00' ngày 24.12 đến 23:59' ngày 30.12

* Nội Dung: Tiên hữu nạp tích lũy KNB đạt mốc sẽ nhận được quà.

Mốc KNB Tích Lũy Nhận Được
2.000 Đá Công Lv6 *1
Tinh Phách *1
Cánh-Thần Hóa Đan *2
Vé Vòng Quay 1 *20
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
Thủy Tinh *15
5.000 Đá Công Lv7 *1
Tinh Phách *1
Cánh-Thần Hóa Đan *2
Vé Vòng Quay 1 *20
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
Thủy Tinh *15
10.000 Đá Công Lv8 *1
Tinh Phách *2
Cánh-Thần Hóa Đan *2
Vé Vòng Quay 1 *20
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
Thủy Tinh *15
20.000 Đá Công Lv10 *1
Tinh Phách *2
Cánh-Thần Hóa Đan *2
Sách KN Cánh Trung *3
Thần Giáp Thần Hóa Đan *3
Thiên Thạch *50
Thủy Tinh *15
50.000 Thần Binh "Mùa Hạ"
Tinh Phách *2
Cánh-Nhập Ma Đan *1
Sách KN Cánh Cao *1
Thần Giáp Nhập Ma Đan *1
Thiên Thạch *50
Thủy Tinh *20
100.000 Mảnh Thần Binh Mùa Hạ *100
Ma Phách *1
Cánh-Nhập Ma Đan *2
Sách KN Cánh Cao *2
Thần Giáp Nhập Ma Đan *2
Thiên Thạch *100
Thủy Tinh *20
200.000 Mảnh Thần Binh Mùa Hạ *100
Ma Phách *3
Cánh-Nhập Ma Đan *3
Sách KN Cánh Cao *3
Thần Giáp Nhập Ma Đan *3
Thiên Thạch *100
Thủy Tinh *20

PHÁO HOA SÔI NỔI

* Thời Gian: 00:00' ngày 24.12 đến 23:59' ngày 30.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ sẽ nhận quà.

Yêu Cầu Nhận Được
Nhận 150 EXP Phong Thần Nguyên Thần Linh *1
Hộp Đá Lv1 *2
Nhận 250 EXP Phong Thần Nguyên Thần Linh *2
Hộp Đá Lv1 *2
Nhận 350 EXP Phong Thần Nguyên Thần Linh *2
Hộp Đá Lv1 *2
Quà Pháo Hoa *1

QUÀ BẤT NGỜ

* Thời Gian: 00:00' ngày 24.12 đến 23:59' ngày 30.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu "Thủy Tinh" và các vật phẩm khác để đổi quà. Mỗi ngày sẽ làm mới số lượng giới hạn đổi quà.

Điều Kiện Quà Thưởng Số Lượng
100 KNB Món Tráng Miệng 50
30 KNB Quà Pháo Hoa 3
Thủy Tinh *100
500 KNB
Sách Đột Phá KN Thú Cưỡi 1
Thủy Tinh *100
500 KNB
Sách Đột Phá KN Cánh 1
Thủy Tinh *50
1000 KNB
Ma Phách 2
Thủy Tinh *15
200 KNB
Tinh Phách 5
Thủy Tinh *10
10 KNB
Thiên Thạch *10 10
Thủy Tinh *15
30 KNB
Sách KN Thiên Phú Bàn Cổ Phủ 1
Thủy Tinh *5
5 KNB
Thần Binh Đột Phá Đan *2 5
Thủy Tinh *5
10 KNB
Nguyên Thần Linh *10 5
Thủy Tinh *5
10 KNB
Thần Tướng Thức Tỉnh Đan *10 3

VÒNG QUAY NGUYÊN THẦN

* Thời Gian: 00:00' ngày 24.12 đến 23:59' ngày 30.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu Sử dụng Vé Vòng Quay hoặc 20 KNB để nhận 1 lượt quay.

Nhận Được
Nguyên Thần "Gấu Noel"
Mảnh Gấu Noel
Nguyên Thần Linh

NẠP LIÊN TỤC

* Thời Gian: 00:00' ngày 25.12 đến 23:59' ngày 29.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu Nạp lần đầu và liên tục mỗi ngày sẽ nhận được quà.

Ngày Nhận Được
1 Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
2 Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thần Binh Đột Phá Đan *2
3 Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
4 Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thần Binh Đột Phá Đan *3
5 Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
Mảnh Tinh Phách *5

VÒNG QUAY THÚ CƯỠI

* Thời Gian: 00:00' ngày 28.12 đến 23:59' ngày 30.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu sử dụng Vé Vòng Quay hoặc 20 KNB để nhận 1 lượt quay.

Nhận Được
Thú Cưỡi ĐB "Tiên Hạc"
Mảnh Tiên Hạc
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan
Sách KN Thú Cưỡi Sơ

Chúc các tiên hữu có một đêm Giáng Sinh An Lành và Hạnh Phúc!

Bạn cần hỗ trợ