26.01: Nạp Tích Lũy Quà Siêu Khủng

Đáp ứng nhu cầu tu luyện thành tiên của các tiên hữu, Cửu Thiên sẽ mở thêm sự kiện ưu đãi mới ngay sau đây:

Mời các tiên hữu cùng tham gia! 

PHẠM VI ÁP DỤNG

Các máy chủ: S1 đến S51

PHẦN THƯỞNG

* Thời Gian: 00:00' ngày 26.01 đến 23:59' ngày 31.01

* Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra hoạt động, tiên hữu chuyển kul xu vào game tích lũy đạt mốc sẽ nhận thêm được nhiều quà giá trị.

- Nạp đạt mốc nào sẽ nhận quà của mốc đó, và chỉ nhận được 1 mốc quà cao nhất.

- Quà sẽ được gửi đến người chơi qua thư ingame trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc event.

MỐC NẠP KULXU PHẦN THƯỞNG HÌNH ẢNH
5.000.000 Mảnh Thánh Lưu Kim *1
Đá Công Lv8 *1
Hộp Thú Hồn Cam *2
Tinh Phách *2
Thiên Thạch *30

 
20.000.000 Mảnh Thánh Lưu Kim *5
Đá Công Lv9 *1
Hộp Thú Hồn Vàng *2
Ma Phách *1
Thiên Thạch *40

 
30.000.000 Mảnh Thánh Lưu Kim *10
Đá Công Lv10 *1
Hộp Thú Hồn Đỏ *1
Thần Phách *1
Thiên Thạch *50

 

Mảnh Thánh Lưu Kim: Dùng để hợp thành thời trang Thánh Lưu Kim

Đá Công: Dùng để khảm vào trang bị, tăng công nhân vật.

Hộp Thú Hồn: Dùng để gắn vào thú hồn tăng lực chiến nhân vật.

Tinh Phách, Ma Phách, Hồn Phách: dùng để luyện trang bị.

Thiên Thạch: Nguyên Liệu Để Tinh-Ma-Thần luyện.

Chúc các tiên hữu có những giây phút giải trí ý nghĩa cùng Cửu Thiên Phong Thần!

Bạn cần hỗ trợ