Đạo Ấn

ĐẠO ẤN

Giới Thiệu

Đạo Ấn cần Lv75 mới được dùng

Đạo Ấn có thể tăng nhiều thuộc tính và thuộc tính miễn thương PVP độc đáo

Nó sở hữu thuộc tính ngẫu nhiên và kỹ năng Đạo Ấn, phẩm chất càng cao, thuộc tính càng mạnh.

Đổi Đạo Ấn tại Tiệm Chinh Phục

Thuộc Tính Đạo Ấn

Đạo Ấn mỗi lần tăng phẩm đều được mở một thanh thuộc tính mới, sẽ tăng nhiều thuộc tính.

Đạo Ấn nhận thuộc tính là ngẫu nhiên.

Đạo Ấn tăng phẩm cần tiêu hao Đá Tăng Phẩm Đạo Ấn.

Khi Cam tăng lên Vàng, được dùng Đá Phúc Đạo Ấn, có thể nhận được thuộc tính mạnh hơn.

Cách nhận Đạo Ấn

Đạo Ấn chỉ có tại Tiệm Chinh Phục, không nhận được ở nơi khác, cho nên Điểm Chinh Phục là tài nguyên mà mọi người phải nhận được.

Vật liệu Đạo Ấn, cơ bản đều là đổi từ Tiệm Chinh Phục, nhận từ Thiên Cung, Chinh Chiến.

Tăng Phẩm Đạo Ấn

Tăng phẩm có thể xem được số thanh thuộc tính và mốc điểm càng mở càng nhiều.

Khi tất cả thuộc tính ngẫu nhiên đạt đủ 70%, 80%, 90%, đều sẽ mở một kỹ năng.

Cường Hóa Đạo Ấn

Cường hóa Đạo Ấn cần đem một Đạo Ấn Vàng kém tiến hành thu hồi, thu hồi trở thành EXP cường hóa tăng Lv cường hóa.

Lv cường hóa được tăng tỉ lệ % của thuộc tính ngẫu nhiên.

Đạt đến mốc lv nhất định có thể kích hoạt kỹ năng.

Lv cường hóa khi thay đổi Đạo Ấn sẽ không tổn thất.

Kỹ Năng Đạo Ấn

Hộ Thể-Sơ Lv.1

Điều kiện: Cường Hóa Đạo Ấn Lv10

Hiệu quả kỹ năng: Miễn Thương PVP +500

Hộ Thể-Trung Lv.1

Điều kiện: Cường Hóa Đạo Ấn Lv40

Hiệu quả kỹ năng: Miễn Thương PVP +500

Hộ Thể-Cao Lv.1

Điều kiện: Cường Hóa Đạo Ấn Lv70

Hiệu quả kỹ năng: Miễn Thương PVP +500

Đề Kháng-Sơ Lv.1

Điều kiện: 5 thanh thuộc tính đều đạt 70%

Hiệu quả kỹ năng: Miễn Thương PVP +500

Đề Kháng-Trung Lv.1

Điều kiện: 5 thanh thuộc tính đều đạt 80%

Hiệu quả kỹ năng: Miễn Thương PVP +500

Đề Kháng-Cao Lv.1

Điều kiện: 5 thanh thuộc tính đều đạt 90%

Hiệu quả kỹ năng: Miễn Thương PVP +500

Gameplay Đạo Ấn

Ưu tiên đến Tiệm Chinh Phục để nhận 1 Đạo Ấn Lục.

Sau đó đem Đạo Ấn Lục tăng đến Vàng, nếu Điểm Chinh Phục nhiều, có thể từ Cam tăng Vàng, thêm vào Đá Phúc Đạo Ấn, hỗ trợ tăng Điểm Ngẫu Nhiên.

Sau khi nhận 1 Đạo Ấn Vàng, không ngừng nhận được Đạo Ấn Vàng mới, tốt thì thay đổi liên tục, kém thì dùng để cường hóa.

Bạn cần hỗ trợ