Hướng Dẫn Nhập Giftcode

HƯỚNG DẪN NHẬP CODE INGAME

- Click chọn icon PHÚC LỢI

- Chọn mục Đổi Giftcode:

- Copy đoạn code và dán vào ô Nhập Giftcode:

Quà code sẽ nhận trong TÚI ĐỒ.

 

Chúc các tiên hữu trải nghiệm thú vị cùng Cửu Thiên Phong Thần!

Bạn cần hỗ trợ