Pháp Bảo

PHÁP BẢO

Điều kiện mở

Người chơi đạt Lv18 có thể nhận Kim Đẩu và mở hệ thống Pháp Bảo.

Cách chơi

Mỗi Pháp Bảo cần số Mảnh nhất định để mở khóa, Pháp Bảo càng cao cấp thì càng cần nhiều Mảnh.

Pháp Bảo sau khi mở khóa sẽ kích hoạt số kỹ năng nhất định, đồng thời được bồi dưỡng cấp Sao.

Cấp Sao càng cao càng mở nhiều kỹ năng.

Kỹ Năng Pháp Bảo

Mỗi Pháp Bảo đều có 1 kỹ năng Công chủ động, mỗi loại kỹ năng sẽ có cách Công khác nhau.

Pháp Bảo còn có các kỹ năng bị động, sẽ tăng hiệu quả cho kỹ năng chủ động.

Có thể tăng cấp kỹ năng, tăng cấp cần tốn Đồng và Tinh Túy, tối đa Lv120.

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ